25.09.2020

Lehekottide äravedu saab tellida soodsa hinnaga (2020)

Põhja-Tallinna valitsus pakub linnaosa korteriühistutele ja majaomanikele võimalust tellida kokku kogutud lehekottide äravedu linnaosa lepingupartnerilt soodsa hinnaga.

Tähelepanu! Tegemist on 2020. aasta infoga. 2021. aasta info: https://www.tallinn.ee/est/pohja/Uudis-Pohja-Tallinn-viib-lehekotid-tasuta-ara?filter_otsing_uudis_rubriik_id=80

Linnaosa lepingupartneriks on  Floratum OÜ. Ühe 150 liitrise lehekoti äraveo hind on koos käibemaksuga 1,77 eurot. Lehekoti kaal on kuni 25 kg. Floratum OÜ –lt teenuse tellimiseks saab esitada avalduse meili aadressil info.floratum@gmail.com kuni 31.detsembrini 2020 ning teenuse eest tasumine toimub ettemaksuga. Rohkem infot saab telefonil 5211 500.

Lisaks sellele on ka teisi võimalusi lehtedest vabanemiseks:

  • Kinnistu omanikud saavad tellida lehekottide äraveo enda vabalt valitud jäätmeveoga tegelevalt ettevõttelt kellel on jäätmeluba või vastav registreering.
  • Kinnistu omanikud saavad tellida lehekottide äraveo Tallinna Jäätmekeskuse kaudu. Ühe koti veo hind on 2,25 eurot + käibemaks. Tellimuse esitamiseks saatke e-meil aadressil info@prugi.ee, milles tuleb ära märkida tellija nimi, kontaktandmed, jäätmete tekkekoha aadress, lehekottide arv ja võimalikult täpne asukoht oma kinnistul (nt prügikonteinerite kõrval). Lehekotid võivad olla suurusega kuni 150L (kaal kuni 15 kg), kott peab olema pealt kinni seotud ja seda peab olema võimalik tõsta käsitsi veokisse. Info telefonil 6164000.
  • Kinnistu omanikud saavad lehekotte tasuta ära anda lähimas jäätmejaamas, mis asub Paljassaare põik 5 aadressil. Jäätmejaamas on võimalik tasuta ära anda kuni kuus 100-liitrist lehekotti inimese kohta päevas. Lisaks on jäätmejaamas võimalik anda tasuta ära töötlemata puitu, vanametalli, plasti, paberit ja pappi, kasutuskõlblikku vanamööblit, autorehve (kuni 8 rehvi korraga), kompleksseid elektri- ja elektroonikajäätmeid (sh külmikud ja telerid), pakendeid, lehtklaasi, sorditud betooni, telliseid, kasutatud riideid (kuni neli 100-liitrist kotti) ning koduseid ohtlike jäätmeid. Samuti on võimalik tasu eest ära anda muid suurjäätmeid. Ettevõtte sõidukiga jäätmete üleandjale kehtib automaatselt ettevõtjatele kehtestatud hinnakiri! Rohkem infot jäätmejaama vastuvõtutingimuste ja hinnakirja kohta leiab veebiaadressilt: http://www.tallinn.ee/est/Jaatmejaamad-Tallinnas.
  • Kinnistu omanikud paigaldavad enda kinnistule piisava mahuga kompostikasti ning koguvad igasügisesed lehed sinna. Kompostimisnõu peab paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel ja ehitisest 4 m kaugusel, kui naaberkinnistute või -ehitiste omanikud ei lepi kokku teisiti. Kui kompostikasti sekka mulda ja muid sobivaid jäätmeid lisada, kiirendate lehtede loomulikku lagunemisprotsessi, mille järel tekib juurde uut vaba ruumi lehtede jaoks. Samuti saab tekkinud komposti edaspidi kasutada väetisena. Kompostimisel tuleb lähtuda Tallinna jäätmehoolduseeskirja §14 tingimustest.

Uudise rubriigid: