03.02.2015

Leiutiste õiguskaitse seminar

Patendiamet korraldab 18. veebruaril 9.30 - 13.00 Patendiameti õppeklassis Toompuiestee 7 tasuta seminari leiutiste õiguskaitsest.

Tänapäeva ettevõtlusmaastikul on intellektuaalomandi õiguskaitse tähtsus väikese ja keskmise suurusega ettevõtete tegevuses, äristrateegias ning konkurentsivõimelisuses muutumas üha olulisemaks. Seetõttu on oluline teada, kuidas oma intellektuaalset vara kaitsta, selle abil eristuda ja silma paista. Ühtlasi on tööturul muutumas atraktiivsemaks töötajad, kes omavad baasteadmisi intellektuaalomandi õiguskaitsest.  

Intellektuaalomandi õiguskaitse alla kuuluvad ka leiutised – patendid ja kasulikud mudelid. Leiutiste õiguskaitse seminari käigus Patendiametis jagame Teile vajalikke praktilisi teadmisi selleks, et oma leiutisi edukalt kaitsta. Tule seminarile ja tee endale selgeks põhiteadmised leiutistest, leiutiste uudsuse hindamisest ning taotluse koostamisest. Lisaks on kõigil soovijatel võimalus konsulteerida lektoritega kohvipausi ajal ja seminari järgselt.

Seminarile on oodatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete esindajad, FIEd, üliõpilased ja kõik teised asjast huvitatud, kes vajavad praktilisi teadmisi leiutiste (patendid ja kasulikud mudelid) õiguskaitse taotlemisest.

Seminari kava

9.30–10.00
           

Intellektuaalomand ja leiutis. Patentide ja kasulike mudelite õiguskaitse
Thea Toomla, patendiosakonna vanemekspert

10.00–10.40

Miks ja kuidas hinnata leiutise uudsust?
Mikk Putk, Sarap ja Putk Patendibüroo patendivolinik

10.40–11.00

Kohvipaus

11.00–12.00

Kuidas teha oma leiutisele esmane uudsuse otsing?
Anneli Simmul,  keemia, meditsiini ja toiduainete ekspertiisi talituse juhataja

12.00–12.45

Leiutiskirjeldus ja taotluse tähtsaim osa – NÕUDLUS, selle koostamine
Tiina Lillepool,  patendiosakonna juhataja asetäitja

12.45– …

Individuaalsed konsultatsioonid soovijatele

Lisainformatsioon e-posti aadressil seminarid@epa.ee või telefonil 6277918.

Registreerumine seminarile Patendiameti kodulehel