30.07.2019

Lennujaama teel algavad laiendustööd

Alates 5. augustist on laiendustöödeks suletud Lennujaama tee lõigus Tartu maanteest kuni Lennujaama tee 7 sissepääsuteeni.

Teelõiku pikkusega umbes 270 meetrit hakatakse laiendama selle läbilaskevõime tõstmiseks; rekonstrueerimistööde lõpetamise tähtaeg on eelolev september. 

„Kuna tööde teostamiseks tuleb Lennujaama tee sulgeda, siis palume ümbersõiduks kasutada marsruuti Tartu mnt – Suur-Sõjamäe tn – Keevise tn – Sepise tn – Valukoja tn – Sepise tn. Ümbersõidule suunatakse ka linnaliinibussid nr 49 ja 65 ning need ei peatu „Ülemiste jaama“ raudteepoolses peatuses. Ajutine autobussipeatus rajatakse „Lennujaama tee“ autobussipeatusesse. Palume remondi ajal järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid ja varuda rohkem aega liiklemiseks,“ selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet. 

Laiendustööde käigus rekonstrueeritakse ka tee all paiknevad vee- ja kanalisatsioonitrassid, parendatakse sajuvee ärajuhtimisvõimalusi ning rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus. Ühtlasi rajatakse täiendav vasakpöörderida Lennujaama teelt Tartu maanteele ja Ülemiste hotelli poolsele küljele lisandub bussipeatus. Sõiduridade projekteeritud laius rekonstrueeritavas lõigus on 3,25 meetrit, ühistranspordipeatuse tasku laius kolm meetrit. Ülemiste hotelli poolsele küljele tuleb ka kolme meetri laiune asfaltkattega kergliiklustee, mis ühendab lennujaama poole suunduva kergliiklustee Tartu maantee äärsega. 

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel teeb ehitustöid RTS Infraehitus OÜ. Töö lepinguline maksumus on ca miljon eurot.

Uudise rubriigid: