15.05.2020

Lepatriinu Lasteaia töökorraldus alates 18.maist

Alates 18.maist on taas avatud kõik rühmad ja lasteaia köök.

Lasteaia töö korraldamisel peale eriolukorra lõppemist arvestame Haridus- ja Teadusministeeriumi, Terviseameti ja Tallinna Haridusameti  poolt edastatud  juhistest koolieelsetele  lasteasutustele. 

Laste vastuvõtt ja kojuminek

 • Lasteaeda võetakse vaid terveid lapsi. Lapsi, kelle vanematel või lähikontaktsetel on tuvastatud COVID-19 haigus ei tohi lasteaeda tuua.
 • Lapsi võetakse vastu ja saadetakse koju õues, halva ilma korral välisuksel või eeskojas. Vanematega suhtlemisel järgitakse võimalusel 2+2 nõuet.
 • Kõiki lapsi kraaditakse  hommikul ja vaadatakse üle nende tervislik seisund.
 • Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud.
 • Lapsevanematel palutakse  õhtul lapsele järgi tulles  lapsega territooriumile mängima mitte jääda.  Kui vanem soovib, et laps oleks juba õues olnud, saab ta lapsele järele tulla pisut hiljem.
 • Kodu mänguasju palume lasteaeda kaasa mitte tuua.  Lapse isiklik kaisuloom on lubatud, sellega ei mängita ja laps kasutab seda vaid oma päevast uinakut tehes. Anname teada kui mänguasja päevad on lasteaias taas lubatud.

Õppetöö korraldus

 • Liikumis– ja muusikatunnid toimuvad kokkuleppel õpetajaga kas õues või oma rühmaruumis.
 • Lapse viibivad võimalikult palju värskes õhus, sh korraldatakse võimalusel õppimist ka väljas.
 • Huviringide tegevust ei toimu.

Soovitused lapsevanemale

 • Palun varuge hommikul aega ja kannatlikkust lapse üleandmisel, kuna temperatuuri mõõtmine ja lapsest lahkuminek võib võtta aega.
 • Suhtlemisel rühmapersonaliga palume eelistada  e-kanaleid (rühma Eliis, e-mail, Zoom, Skype) või  telefoni teel.
 • Palume hästi läbi mõelda lapsele päevaks selga pandavad ja kaasa antavad riided. Lapsed viibivad võimalusel palju õues.
 • Kuumade ilmade saabudes soovitame lapsele kaasa anda nimeline joogipudel (see võib olla ka tavaline 0,5 ml veepudel).
 • Selgitada kodus lastele hügieenireegleid, kuidas käsi õigesti pesta, miks on oluline teistega distantsi hoida ning, et õpetajatel võivad kada visiire või kaitsemaske.

 Täname kõiki lapsevanemaid  hooliva suhtumise, mõistmise ja hea koostöö eest.

Kertu Mellikov

Direktor