23.05.2019

Lepinguõiguse ABC ettevõtjatele

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja koolitus ettevõtjatele toimub 23. mail 2019 Toom-Kooli 17 algusega kell 10.00-13.00.

Koolitusel tuuakse välja olulisemad asjaolud, mida lepingu sõlmimisel tuleb jälgida ning antakse näpunäiteid, kuidas vältida lepingu üleliigset kallutamist vastaspoole kasuks ja hoida ära võimalikke vaidlusi tulevikus. Iga osaleja saab endale müügilepingu näidise!

Koolitusel esineb Liisi Himma, Swedbanki ettevôtete panganduse juht, kes tutvustab rahapesu ja rahvusvaheliste sanktsioonidega seotud riske ja nende maandamist.

KÄSITLETAVAD TEEMAD

 • Koostööpartneri tausta kontrollimine;
 • Lepingu sõlmimine - millal on leping sõlmitud?
 • Lepingu vorminõuded. Kas ja millal kehtib suuline leping;
 • Seadusest tulenev esindusõigus ja volitus. Ilma esindusõiguseta tehtud tehingud;
 • Mida lepingus kokku leppida?
 • Tähtajatu leping või tähtajaline leping, mis on kasulikum?
 •  Lepingu ennetähtaegne lõpetamine. Taganemine ja ülesütlemine;
 • Mida saab nõuda, kui lepingut ei täideta?
 • Ainuõigusega edasimüügileping;
 • Üürileandja pandiõigus ning kuidas seda õigust praktikas rakendada.
 • Rahapesu ja rahvusvaheliste sanktsioonidega seotud riskid ja nende maandamine

Koolituse hind:
Liikmele 20 € +km
Mitteliikmele 40 € +km

Registreerumine ja lisainfo Kaubandus-Tööstuskoja kodulehel