17.09.2020

Liikluskasvatuse nädal Sipsikute rühmas

Liikluskasvatuse nädalal sai Sipsikute rühmas kinnitust põhimõte - lapsed õpivad mängides.

Ühistööna valmis liiklusväljak, mille abil õppe- ja kasvatustegevustes õpitut läbi mängu kinnistada. Valminud liiklusväljakul aitavad liiklust reguleerida laste meisterdatud valgusfoorid ning miniatuursed liiklusmärgid, mille nimetusi ning tähendusi mängus ühiselt korratakse. Liiklusväljakul liiklevad nii laste poolt meisterdatud liiklejad - jalakäijad, jalgratturid ja rulatajad kui ka mudelautod. Sõidukid, mis parasjagu liiklemas ei ole, pargitakse parklasse, mida tähistav liiklusmärk lastel hästi selgeks on saanud.

Nüüd ootavad Sipsikute rühma lapsed veel suurema huviga mängudes ning õppe- ja kasvatustegevustes saadud teadmiste rakendamist päriselulistes liiklussituatsioonides. ​

Sipsikute rühma lapsed ja õpetajad soovivad kõigile ohutut liiklemist ning palju märkamist ja hoolivust iseenda ja kaasliiklejate suhtes. 

Rohkem pilte leiab SIIT.

Uudise rubriigid: