13.10.2016

Liikluskorraldus Rästa põik tänaval

Rästa põik tänavale on lubatud sissesõit Rästa tänava poolt ja on märgistatud õueala märgiga.

Kolmapäeva, 12. okt.2016a., hommikul  sai tugeva näovigastuse Rästa põik 3 tänaval meie lasteaia töötaja (kes sõitis tööle jalgrattaga) ohtliku olukorra tekkimise tagajärjel. Jah, võime öelda õnneks mitte laps, aga kõikide elu on võrdselt hinnaline.

Meie kõikide ühine vastutus on tagada ohutus ja turvalisus Rästa põik tänaval (loe: üldse liikluses). Enda käitumisega anname eeskuju  nii oma lastele kui ka teistele. Turvalisuse tagamisel ei ole oluline, kas teel on täiskasvanu, laps jala või rattaga. Mitte kellelgi ei ole õigust seada teist inimest ohtu!

Juhin tähelepanu kinni pidama Rästa põik tänava liikluskorraldusest ja varuma rohkem aega laste lasteaeda toomisel ja parkimisel! 

Tänan Teid, kes Te olete teinud endast kõik, et tagada ohutus Rästa põik tänaval!

 

§ 2. Mõisted
96) õueala on jalakäijate ja sõidukite samaaegselt liiklemiseks ettenähtud ala, kus ehituslike või muude vahenditega on vähendatud sõidukite kiirust ning mille sisse- ja väljasõiduteed on tähistatud õueala liikluskorda kehtestavate liiklusmärkidega;
§ 15. Sõidukiirus
6) õuealal 20 kilomeetrit tunnis. Jalakäija vahetuses läheduses tohib sõiduk liikuda selle jalakäija kiirusega;
§ 64. Liiklus õuealal
(1) Jalakäija tohib liikuda ja laps mängida kogu õueala ulatuses, kuid ei tohi juhti põhjendamatult takistada.
(2) Mootorsõiduki kiirus õuealal ei tohi ületada käesoleva seaduse § 15 lõike 1 punktis 6 lubatud sõidukiirust.
(3) Juht ei tohi õuealal jalakäijat ohustada ega takistada, vajaduse korral tuleb sõiduk seisma jätta.
(4) Mootorsõiduk võib õuealale sõita vaid peatumiseks või parkimiseks.
(5) Õuealal tohib parkida ainult A- ja B-kategooria ning D1-alamkategooria mootorsõidukit. Seda tohib teha ainult tähistatud parklas, selle puudumisel aga teel kohas, kus parkimine ei takista jalakäijat ega muuda võimatuks teiste sõidukite liiklust

 

Täpsemalt liiklusseadusest saab lugeda siit.

 

Kommentaar

Väga õigustatud tähelepanekud. Edaspidi liiklusteemadel informatsiooni levitades võiks lapsevanematele meenutada ka, et autosid ei jäetaks lasteaia värava taha tühjalt tööle. Eriti terav on probleem talvisel ajal ja kahjuks ma ei jõua kõikidele hommikuti meelde tuletada, et autod väljutavad käimisel heitgaase.
 
Liiklusseadus
§ 13.  Keskkonnakaitsenõuded
(5) Õuealal ja lähemal kui kümme meetrit elamust ei tohi peatatud või pargitud sõidukil mootor töötada kauem kui kaks minutit.
 
Postimehes on avaldatud arvamuslugu, mis avab sama probleemi koolide ümbruse vaatest. Leiate selle järgnevalt lingilt  https://m.postimees.ee/section/127/1113670
 
 
Lugupidamisega
 
Karmo Kuri
Heakorra peaspetsialist
Nõmme Linnaosa Valitsus
645 7306
Mobiil 53415688

 

 

 

Kaie Hein

kaie.hein@kristiinealg.edu.ee