10.07.2019

Liikluskorralduse muudatus Pärnu mnt Tallinnasse sissesõidu

Alates kolmapäevast 10.07 on Pärnu mnt 12,3-12,75 km Teelise tn poolses osas suletud, seal hulgas kõnnitee

Ajutine liikluskorraldus kehtib 10.07-22.07.19. Ehitustööd on plaanis lõpetada 2019. aasta sügisel. Liiklus säilitatakse 2+1 muutsuunaga lahendusena raudteepoolsel Pärnu mnt küljel. Hommikusel tipptunnil 7:30-9:30 tagatud 2 sõidurada linna sisse ja õhtusel tipptunnil 16:00-18:00 tagatud 2 sõidurada linnast välja. Lõikuse-, Külvi- ja Saagi tn ligipääsud on võimaldatud läbi ehitustsooni. Töölõigus kõrvalteedelt ja tänavatelt väljasõidul on lubatud ainult parempöörded. Pärnu suunas sõites tekib tagasipöörde võimalus Jälgimäe tagasipöördel ning Tallinna pool Vabaduse pst ja Pärnu mnt ristumisel. Jalakäijatele jääb võimalus läbida objekt mööda aedadega piiratud 1,5m laiust koridori lõigus Circle-K väljasõit kuni Külvi tn, lisaks ka raudteepoolsele objekti küljele rajatud ajutist käiguteed mööda. Linnast väljuval suunal ,,Vana-Pääsküla“ bussipeatused tõstetakse 100m Pärnu poole. Busside nr 10 ja 14 lõpp-peatus toimub vahetult peale suletavat ,,Vana-Pääsküla“ bussipeatust ja linna sisenev ,,Vana Pääsküla“ peatus tõstetakse 200m Pärnu poole.

Tööde käigus ehitatakse ooteala ning bussipeatus valla- ja maakonna bussiliinidele. Pääsküla jõe truup, sademevete- ja reovee kanalisatsioon, veetorustik, tänavalgustus, sidevarustus ja foorisüsteemid rekonstrueeritakse. Üleujutuste vältimiseks ning sademe- ja sulavete juhtimiseks rajatakse parkla aladele drenaaž. Rekonstrueeritakse 885 m ulatuses kergliiklusteid ja ehitatakse juurde 470 m uusi kergliiklusteid. Projekti maksumus on 2 680 000 eurot. Sellest rahastab 85% ehk 2 278 000 eurot Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Projekti valmistas Raalprojekt OÜ ja töid teostab AS YIT Eesti.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on tegemist Nõmmele tähtsa projektiga. „Pargi ja reisi parkla rajamine muudab rongiliikluse rõngasvaldade elanikele kättesaadavamaks ning atraktiivsemaks. Kergliiklusteede võrgu uuendamine ning ühendamine annab võimaluse liigelda meelepärase liikumisvahendiga, olgu selleks siis jalgratas või elektritõukeratas. Mõju ei ole suur, aga kõik Kadaka pst, Pärnu mnt ja Vabaduse pst liikluskoormust vähendavad või koormuse tõusu takistavad meetmed on väga olulised.“ ütles Šillis.

Ajutine liikluskorraldus animeeritud kujul https://www.youtube.com/watch?v=7XCz6QX1Di4 ning rohkem infot projekti kohta https://www.mnt.ee/et/ehitus/parnu-maantee-km-123-1304-rekonstrueerimine-ning-pargi-ja-reisi-parkla-ehitamine

Uudise rubriigid: