02.05.2016

Liiklusohutuse õppepäev lasteaia- ja algklassiõpetajatele

26. aprillil toimus Tallinna Õpetajate Majas liiklusohutuse õppepäev lasteaia- ja algklassiõpetajatele, mille korraldasid Euroopa Liiklusohutuse Harta ja Tallinna Haridusamet.

Õppepäeva eesmärgiks oli seoses läheneva suvevaheajaga pöörata taas tähelepanu liiklusohutusele. Õppepäeval esitleti Euroopa Liiklusohutuse Harta tegevust ning missiooni, tutvustati võimalusi hartaga liitujatele ning anti põgus ülevaade Euroopa liiklusohutuse olukorrast. Räägiti lastega toimuvate liiklusõnnetuste statistikast ja liiklusõnnetuste põhjustest, laste liikluskäitumisest ja psühholoogiast. Suurt huvi pälvis lastele suunatud ennetusalane etendus ja põrandamäng „Aga mina”, mille prototüüpi esitles kohapeal  MTÜ Aga Mina. Eriti kõrgelt hindasid põrandamängu metoodikat ja laia kasutusala ning sobivust lastele lasteaiaõpetajad.

Õppepäeva teine osa oli pühendatud praktilisele poolele. Maanteeamet tutvustas uusi kampaaniaid, võistluseid ja koolitusvõimalusi, mis aitaks lasteaedade ja koolide õpetajatel mitmekesistada liiklusohutusalast õppetööd. Huviga võeti vastu Kelmiküla Lasteaia toodud hea praktika näide.

Koolituspäeva osalejad tundsid suurt huvi Euroopa Liiklusohutuse Harta tegevuste vastu, kuna harta liikmena oleks neil ligipääs nii suurele infobaasile tegevustest, sündmustest ja võistlustest kui ka võimalus oma tegemisi jagada Euroopa tasemel ning kandideerida liiklusohutuse aastateo tiitlile.

Õppepäeval osales üle 80 kooli ja lasteaia ning lastega tegeleva organisatsiooni esindaja.

 

Riina Odnenko
PAU Education of EC
Eesti projektikoordinaator
Riina.odnenko@gmail.com
Tel: + 372 53813260

 

 

Uudise rubriigid: