25.06.2019

Liikluspiirangutest Pärnu maanteel 29. ja 30 juunil 2019

Seoses filmivõtetega toimub lühiajalisi seisakuid Pärnu maantee ühistranspordi liinidel

Seoses Tondi tänava ja Estonia puiestee ristmike vahelisel Pärnu maantee lõigul toimuvate filmivõtetega laupäeval  29.06.2019. a kella 01.00-st kuni pühapäeva, 30.06.2019. a kella 24.00-ni, toimuvad bussiliinidel nr 5,18, 20, 20A, 36 ja 73 ning trammiliinidel nr 3 ja 4 lühiajalised, kuni 15 minutilised seisakud.

Olemasolevad bussi- ja trammipeatused Vineeri ja Kosmos suletakse ning tehakse ajutised peatused olemasolevate peatuste piirkonnas. Sõitjate ohutuse tagamiseks luuakse ajutiste peatuste lähedusse turvaalad bussi- ja trammiliinide kasutajatele, kus sõitjatel on võimalik oodata ühissõidukeid või neist väljuda.

Ohutuse tagamiseks on reguleeritud ka jalakäijate liiklus nimetatud Pärnu maantee lõigul.

Kuna eeltoodud bussi- ja trammiliinid sõidavad vabade sõidugraafikutega, palume sõitjatel varuda tavapärasest tunduvalt enam aega ühissõidukiga sihtkohta jõudmiseks.

Mõistvale suhtumisele lootes,

Tallinna Transpordiamet