01.10.2021

Liiklusvanker

Tallinna Männi Lasteaed sai täna Transpordiametilt kingiks Liiklusvankri.
Liiklusvanker on õppevahend, mis on loodud üheks võimalikuks abivahendiks lasteaiaõpetajatele liiklusteema lasteni viimisel.
Õppevahend toetab riiklikus õppekavas ühe pädevuses väljatoodud jalakäijana ohutult liiklemise ning jalgratta lasteaia õuealal sõitmise oskuste kujundamist.
Loodame, et õppevahend leiab meie lasteaias aktiivset kasutust! 🚦🛣️🚸⛔🛑🚦
Täname Tallinna linna ja Transpordiametit Liiklusvankri eest!!!☀️🚦☀️