19.11.2021

Liiklusvankri nädal

Tallinna Männi Lasteaed sai kingituseks Maanteeameti poolt Liiklusvankri. Oleme selle võimaluse eest väga tänulikud ning kasutasime õppevahendeid liiklusvankrinädala raames. Õppevahend toetab riiklikus õppekavas välja toodud oskuste kujundamist: õppevahendit kasutades saab lastele tutvustada mõningaid neile olulisi liiklusmärke, luua läbimängimiseks erinevaid liiklussituatsioone ning kujundada lasteaia õuealal väike ajutine liikluslinnak, kus lapsed saavad harjutada liikluses toime tulemist, st. õigeid käitumisharjumisi tänaval, fooritulede tähendusi ning tee ületamist nii foori kui ülekäiguraja abil.
Tallinna Männi lasteaia liiklusnädala raames toimus mitmeid vahvaid ja õpetlikke üritusi, kus lapsed aktiivse osalemise kaudu elasid ja kogesid läbi kõik olulised liiklusega seotud teemad, vahendid ning elemendid: helkuri kasutamine pimedal ajal, auto – ja bussisõit liikluses, liiklusmärkide tundma õppimine, robootilised Bee-Botid valgusfoori värvides klotside vahel liiklemas, jutustus Sipsikust, kes unustati taksosse - jutu kuulamine ja läbimäng ning kinopäev filmiga „Lõvi Leo läheb turvaliselt kooli“ ja laulumängud, mis olid seotud liiklusega ja ülekäigurajaga.
Esmaspäev – E.Raud „Sipsik“ , laulumängud autoga liikluses. Täname Männikeste õpetaja Jaanikat emotsionaalselt jutu ette lugemise eest, kes jagas lapsed vahvatesse rollidesse.
Teisipäev- õues toimunud üritusel kontrollis meie kohalik politseinik Susanna nii lastel kui ka õpetajatel helkuri olemasolu. Mesimummude õpetajad Marika ja Merili valmistatud vahva bussiga liigeldi ja leiti vajalikud liiklusmärgid, ületati turvaliselt ülekäigurada ja külastati politseimaja. Bussi liiklemist segas üks omanäoline „viirusekoll“ Männikeste õpetaja Laada, kes püüdis bussireisjad oma haardesse ja saatis „haiglaravile“. Haiglas kosutas tervendava raviteega reisijaid meie tervishoiutöötaja Jelena. Pärast tee joomist olid reisijad valmis teekonda jätkama. Buss pargiti kenasti parkimisplatsile! Aitäh imelistele kolleegidele, kes elasid oma rollidesse suurepäraselt sisse.
Kolmapäev ja neljapäev - lasteaia saalis kinopäev ja robootiliste vahendite kasutamine vanematele ja noorematele rühmadele
Kinopäeva ja robootiliste vahenditega liiklemist juhendasid oskuslikult õppealajuhataja Svetlana ja muusikaõpetaja Kerli. Emotsionaalselt elasid kaasa kõige pisemad mudilased, kellele pakkusid robootilised tegevused rõõmu ja õpetlikku näputööd.
Rühmad said Maanteeameti poolt tellitud raamatuid, värvimislehti, helkurnukke ning diplomeid.
Koostöös vanematega valmisid taaskasutatavatest materjalidest erinevad transpordivõimalused maal, õhus ja vees. Täname lapsevanemaid ning lapsi geniaalsete ideede eest!
Liiklusvankri nädala organisaatoritena täname kõiki osalejaid, kaasamõtlejaid ning panustajaid!
Õppealajuhataja Svetlana Põldes
Muusikaõpetaja Kerli Hanni
Pildid nädalast