09.08.2016

Liikuri lasteaia juhtkond läbis rahvusvahelise e-koolituse

Tallinna Liikuri Lasteaia juhtkond läbis 6. juunist kuni 10. juulini MOOCi e-koolituse „Introducing Project-Based Learning in your Classroom“,mida korraldas School Education Gateway Teacher Academy.

MOOC (Massive Open Online Course) tähendab suurtele inimhulkadele kättesaadavat tasuta e-kursust. School Education Gatewayon haridusplatvorm, mis kajastab Euroopa hariduspoliitikat, uudiseid ja trende ning mida rahastab Erasmus + ja opereerib European Schoolnet*.

Viienädalasel kursusel osales üle 2500 haridustöötaja erinevatest riikidest. Teemaks oli projektipõhine õpe kui õppemeetod. Õppimine seisnes iseseisvas tutvumises teksti- ja videomaterjalidega, reflekteerimises, osavõtus webinaridest, õpistsenaariumi loomises ja kursusekaaslaste tööde refereerimises. Kursuse platvormil padleti ja dotstormi abil olid loodud tahvlid, kuhu õppijad paigaldasid oma ideid, arvamusi ja soovitusi. Iga õppija pidi looma endale elektroonilise õpipäeviku ja täitma selle õppimise käigus.

Õpistsenaariumi loomisel kasutati Buck Haridusinstituudi poolt väljatöötatud kriteeriume ja Londoni Haridusinstituudi loodud tööriista „Learning Designer”. Õpistsenaariumide esitamiseks olid antud tähtajad, kuid see ei tekitanud stressi ega soovi kursusest loobuda. Oli palju huvitavat materjali ja ahhaa-hetki, mis on õppimise juures nii väärtuslik.

Tunnistus polnud eesmärk omaette, kuid selle kättesaamine andis meeldiva saavutustunde. Tore oli kogeda tuge ja kuuluvustunnet suures õpetajate kogukonnas. „See koolitus on meie Euroopa parim nähtus,“ kirjutas foorumis üks Kreeka õpetaja. „Euroopa, mis, ma loodan, jääb meie lastele päranduseks. Me kuulume kokku. Meil on hea koos olla.”

Septembris algavad MOOCid:  

* European Schoolnet koondab 31 Euroopa haridusministeeriumit eesmärgiga arendada õppimist kogu Euroopas

 

Tatjana Waldek, Tallinna Liikuri Lasteaia direktor
Tel. 6352467, direktor@liikuri.ee

 

Uudise rubriigid: