02.04.2018

Liitreaalsuse stuudio projekti tutvustus lapsevanematele

Kutsume kõiki lapsevanemaid kooli esmaspäeval, 2. aprillil kell 18.00, et tutvustada II-III kooliastmes rakenduvat uut Liitreaalsuse stuudio projekti, mille raames võtame ainetundides kasutusele virtuaalreaalsuse.
Üritusel tutvustame lapsevanematele mõisteid „liitreaalsus“ ja „virtuaalreaalsus“ ning anname ülevaate, mida nende abil teha saab. Lisaks räägime tervisega seotud riskidest. Kõigil on võimalus katsetada virtuaalreaalsust.
Üritusele palume eelnevalt registreeruda veebiaadressil https://goo.gl/BjEF7a 
Järgmisel nädalal saadame kõikidele 4.-9. klassi õpilaste vanematele allkirjastamiseks nõusolekulehed, sest virtuaalreaalsust saavad ainetundides ja kooliüritustel kasutada ainult need õpilased, kellel on lapsevanema kirjalik luba.
Lisainfo e-posti aadressil kerttu.molder@sydalinna.edu.ee