17.09.2020

Liitusime ka 2020/2021. õppeaastal Koolirahu programmiga

Nagu eelmiselgi õppeaastal, liitusime selgi aastal Koolirahu programmiga. Koolipere on kirjutanud alla lepingule, et:

  • märkame, kuulame ja tunnustame üksteist;
  • oleme sallivad, hoiame kokku ja aitame üksteist;
  • teeme koostööd ja osaleme aktiivselt koolielus, armastame õppimist ja õpetamist;
  • hoidume vaimsest ja füüsilisest vägivallast ja meelemürkidest.
  • meie kool on turvaline ja mõnus paik!

Kooli lepingu allkirjastasid õpilasesinduse liige, õpetajate usaldusisik ning koolijuht. Iga klass allkirjastab samuti oma klassi Koolirahu lepingu.