08.11.2018

Liivamäe lasteaia lapsed jagasid linnaametnikele helkureid

Tallinna Liivamäe Lasteaia lapsed on võtnud endale südameasjaks ka täiskasvanute turvalisuse aasta kõige pimedamal ajal. Nii käidigi koos direktoriga Tallinna Linnavalitsuses, haridusametis ja Kesklinna valitsuses linnaametnikele helkureid jagamas.

Liivamäe lasteaed lööb kaasa Eesti Vabariik 100 helkurpuude projektis. Ühiselt helkuritega kaetud puu seisab lasteaia hoovis 18. oktoobrist 2018. Lastega vesteldes selgus, et lapsed on mures, kuna paljud nende vanemad ei kanna helkureid. Lasteaia personal otsustas lastele appi tulla ja olukorda parandada. Välisuksele pandi silt, mis palub enne väljumist kontrollida helkuri olemasolu. Kui helkurit pole, saab selle enne tööle minekut võtta helkurpuult. Sellest omakorda tekkis idee külastada mõnda ametiasutust, et tõsta ise tehtud helkuritega sealsete töötajate turvalisust. Personal ja lastevanemad valmistasid erinevaid helkureid: tagasihoidlikke ja pestavaid, pärlitega narmashelkurid ja helkurpaelasid, mida on lihtne lukkude külge siduda. 

22. oktoobril käidi Tallinna Haridusametis. Helkureid jagasid Emma, Emma Loreen ja Remi Henrich Krõlli rühmast.

Kõigepealt tutvustati end ja oma visiidi eesmärki ameti juhatajale Andes Pajulale. Seejärel alustati ringkäiku.  Vastuvõtt oli igati meeldiv. Kõik helkuri saajad olid väga tänulikud ja lapsed andmisrõõmust õnnelikud. Kuna osa ametnikke oli koosolekul, jäeti kantseleisse alus helkuritega ja pandi uksele silt: „Enne, kui väljud, kontrolli, kas sul on helkur. Kui see on taskus, võta välja. Kui helkurit ei ole, võta kausist ja kanna rõõmuga. Ole nähtav, oled eeskujuks kõigile!“. Haridusametisse viidi 70 omatehtud helkurit.

Laste lemmik-helkurikandjaks 2018 osutus IT vanemspetsialist Kätlin Kalde. Tema siiras rõõm ja õhin oma helkureid näidata ning vahetu suhtlemine lastega tekitas elevust, mida jagati hiljem rühmas ka teistega.

29. oktoobril jätkus helkurite jagamine Tallinna Kesklinna Valitsuses, seal käisid Mirjam Margaret, Katarina ja Villem Mõmmi rühmast.

Kesklinna vanem Vladimir Svet võttis külalised lahkelt vastu. Lapsed said loa liiklusturvalisuse kontrolli läbi viimiseks. Kõigepealt näitas linnaosa vanem, et temal on helkur olemas. Kuid lapsed soovisid väga talle ühte helkuri juurde anda, mille peale Vladimir Svet ütles: „Üks helkur on hea, kaks veel parem!“.

Linnaosa vanema abi Anna Mahnova oli abiks majas liikumisel. Igasse kabinetti sisenedes tutvustati end ja teatati, et kontrollitakse üleriietel olevaid helkureid. Kõik võtsid lapsi vastu rõõmsalt ja tunnustasid olulise teo eest. Enamikul olid helkurid olemas, kellel ei olnud, said endale sobiva valida. Eriti populaarsed olid pärlitega narmashelkurid. Helkurid jäeti ka neile, keda kohata ei õnnestunud. Kesklinna valitsus sai kokku 65 helkurit. 

Lapsed olid õnnelikud, sest said palju positiivseid emotsioone ning ka liiklusteemalise aabitsa, mida koos teiste lastega lasteaias vaadata ja uurida. Laste lemmik-helkurikandjaks 2018 osutus linnaosa vanem Vladimir Svet, kes oma rõõmsa, lastesõbraliku ja eriliselt sooja suhtumisega võitis laste südamed.

5. novembril läbis liiklusturvalisuse kontrolli Tallinna Linnavalitsus, seekord olid inspektoriteks Amanda Marie ja Frida Mõmmi rühmast ning Robin Naksitrallide rühmast.

Lapsi võttis vastu linnapea nõunik, kes juhatas nad abilinnapeade büroodesse ja linnapea juurde. Taas saadi väga positiivse vastuvõtu osaliseks. Kõik olid väga rõõmsad ja südamest liigutatud, et lapsed nende turvalisuse pärast muretsesid. Helkureid jagus kõigile. Kaasa oli võetud 100 isetehtud helkurit. Nii mõnedki ametnikud tunnistasid helkurite puudumist, mis aga lastele eriliselt meeldis, sest siis said nad õhinal helkureid jagada.

Viimaks said lapsed loa minna linnapea koosolekuruumi, kus Robin andis isiklikult linnapeale üle oma ema tehtud Taavi Aasa nimelise helkuri. Kõik koosolekul osalejad said samuti helkuri. Need, keda kohata ei õnnestunud, said oma helkurid kätte linnapea kabineti ees olevalt laualt. Lapsed olid väga õnnelikud. 

Eriliselt võitis laste südamed abilinnapea Aivar Riisalu, kes vaid talle omasel muhedal moel lastele nalja tegi. Tema pälvis laste poolt tiitli „Lemmik helkurikandja 2018“. Emotsioone ja juttu jätkus kogu tagasiteel.

Lemmik-helkurikandja 2018 tänukirjad viivad lapsed isiklikult kohale novembrikuu jooksul.

Lasteaed tänab kõiki sooja vastuvõtu eest ja soovib turvalist liiklemist!

 

Imbi Pajula, Tallinna Liivamäe Lasteaia direktor

Toimetas Leini Jürisaar

 

Uudise rubriigid: