07.02.2018

Liivamäe lasteaia õpetajad õppisid hoidma oma häält

Hääl on lastega töötajale tähtis tööriist, mida tuleb hoida. Seepärast korraldas Tallinna Liivamäe Lasteaias jaanuaris õpetajatele ja õpetaja abidele koolituse „Hoia häält!“.

Selleks, et personal oskaks oma häält hoida, tuli kõigepealt uurida, millises seisus hääleaparaat on. Uuringu, spiromeetria, viisid läbi Tallinna Ülikooli lektorid Kristi Pedak ja Karin Baskin.

Esiteks uuriti hääleaparaati lasteaias vähem aega töötanud õpetajatel, kellele anti nii ülevaade hääleaparaadi olukorrast kui ka näpunäiteid sellega töötamiseks. Järgmisena viidi läbi personali videolarüngoskoopia – uuring, kus hääleaparaadi olukorda hinnatakse nina kaudu sisestatud kaameraga. Seda võimalust pakkus Liivamäe lasteaed ka kolleegidele teistest lasteaedadest ning muusikaõpetajatele, kes seda soovisid.

Õpetajad said spetsialistidelt teavet, et on oma häält üsna palju valesti kasutanud, kuid tänu sellele koostööle teavad, kuidas oma häält kui kallist töövahendit hoida.

Õigeid hääle kasutamise võtteid ja tehnikaid õpetati neile loengul, kus hääleaparaadist ja selle häiretest rääkis nina-kurgu kõrvaarst Kristel Kalling.

Järgnes loengutsükkel hääle füsioloogiast ja hääle tekitamisest. TLÜ lektor Kristi Pedak näitas, kuidas hoida oma keha õigesti, et hääleaparaati mitte kurnata, ning tutvustas harjutusi hääleaparaati toetavate seljalihaste arendamiseks. Logopeed Meeri Kompus jagas näpunäiteid, milliste harjutustega häälepaelu lõdvestada.

Pilt: Frank Raiend (6-aastane)

Allikas: Imbi Pajula, Tallinna Liivamäe Lasteaia direktor 

Uudise rubriigid: