20.11.2020

Lille Lasteaia liiklusvanker sai valmis

18.novembril saabus lasteaia õuele kauaoodatud liiklusvanker.

Koostööprojekt „Liiklusvanker Lille Lasteaiale“ Ristiku Põhikooli ning Maanteeametiga sai alguse 2019. aasta sügisel ja pidi valmima 2020.aasta kevadeks. Märtsikuus algas eriolukord, mis lükkas liiklusvankri valmimise edasi sügisesse. Sellel nädalal tähistab lasteaed 59. sünnipäeva ning suur oli laste rõõm, kui lasteaia sünnipäeva nädala üheks üllatuseks sai Ristiku Põhikooli õpilaste ja tööõpetuse õpetajaga saabunud Liiklusvanker. Koheselt koos õpetajate ja kooli esindajatega vaadati üle liiklusmärgid ja kõik muu vankris leiduv. Peale seda jätkus õues tegevus vankri ja selle sees leiduvaga. Kooli poolt valminud õppevahend aitab nüüd lastel läbi vahetu kogemise õppida liiklusmärke ja fooritulesid. Liiklusvankriga saab õue luua läbimängimiseks erinevaid liiklussituatsioone ning kasutada üritustel kui ka liikumistegevustes. Liiklusvankri sees leiduvaga saame koos lastega rajada õuealale ajutisi liiklusväljakuid, et harjutada või korrata õiget liikluskäitumist nagu tee ületamine, valgusfoor ja selle tuled ning jalgrattaga sõitmine. Liiklusvankri valmimisele aitasid kaasa kõik osapooled: Maanteeamet, Lille lasteaia õpetajad, Ristiku Põhikooli 7.-9.klassi õpilased ja õpetajad ning materjali vankri tegemiseks andis heategevuslikus korras Kohila Vineer. Valminud Liiklusvanker andis koostegutsemise rõõmu koolile ja lasteaiale, võimaluse mitmekesistada lasteaia õppe- ja kasvatustegevuste vahendeid ja tegevusi ning pakkus kooliõpilastele võimaluse teha oma kätega head ja omandada uusi töövõtteid tööõpetuse tundides.