06.12.2018

Linlaste parim argipäev sünnib paindlikust transpordi- ja haridussüsteemist

Töötoa „Parim argipäev“ peamiseks sooviks oli kujundada Tallinna teede asemel tänavaid, kus on palju liikumisviise, erinevaid tegevusi ja kus iga inimene tunneks end mugavalt. Kõige suuremaks liikluse mõjutajaks on ekspertide hinnangul kodu-kool-töö trajektoor.

Selle lahendamiseks soovitasid eksperdid luua toimiv koolibussivõrk ja paigutada koolid- lasteaiad- huvikoolid üksteisele võimalikult lähedale, et lapsed saaksid ise jala ja rattaga nende vahel liikuda. Samuti tehti ettepanek viia kesklinnast välja transiitliiklus ja teenusekeskused, et vähendada selles piirkonnas autoliiklust.

Ühistranspordi suhtes oldi kriitilised. Osalejate hinnangul pole ühistranspordiliine aastakümneid muudetud, seega tuleb selle liikumist kohandada vastavalt inimeste tegelikule vajadusele. Linnasüdame sidumiseks pakuti ringtrammi loomise ideed. Pöörati tähelepanu ka autojuhtidele, kelle liikumisvajadust võib toetada erinevate lahendustega, näiteks peeti heaks algatuseks Pargi&Reisi programmi, mis vajab laiendamist.

Haridusteemade puhul leiti, et Tallinn peab olema paindlik ja sidus õppimisruum kõigile. Oluliseks eesmärgiks seati individuaalne lähenemine ja inimeste toetamine igasugustes soovitud muutustes nende haridusteel. Samuti peeti oluliseks Tallinna atraktiivsuse tõstmist tulevaste haridustöötajate seas, mis meelitaks noori ja uute ideedega õpetajaid linna haridussüsteemiga liituma. Rõhutati, et koolivõrk peab olema mitmekesisem. Tähelepanu tuleb pöörata kompetentsikeskustele, mis toetavad universaalharidusest sügavamat õpet. Eksperdid arvasid, et linn peab leidma võimaluse kaasaegsete õpi- ja töökeskkondade loomiseks. Mainiti, et uute linnapiirkondade planeerimisel tuleb sinna luua õppeasutused. Tallinna lasteaiad võiksid olla tasuta. Üliõpilaste jaoks  pakuti välja erialaseid stipendiume.

Elukohtade kättesaadavus peab olema mitmekesisem. Selleks pakkusid eksperdid välja viiele protsendile korteritest püstitada hinnalagi, et vähese maksujõuga inimesed saaksid lubada enesele eluaset. Pöörati tähelepanu sotsiaalkorterite loomise vajadusele.

Parimat argipäeva kujundavas töötoas osalesid eksperdid Eesti arhitektide liidust, Loomeinkubaatorist, Tallinna vanalinna, Uue maailma ja Juhkentali seltsist, Tehnopolist, Eesti disainikeskusest, Tallinna transpordiametist ning erinevatest koolidest ja linnaosavalitsustest. Tallinna arengukava 2021+ töötuba „Parim argipäev“ oli teine üritus eksperte kaasavas töötubade seerias, mille eesmärk on valdkondlike arengusuundade seadmine. Selle käigus püüdsid eksperdid leida vastust küsimusele: „Kuidas peab Tallinn toetama haridust, elukohtade kättesaadavust ja liikumisvõimaluste arengut?“

Foto: Rasmus Jurkatam / allikas: Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond