27.11.2019

Linn aitab hoolduskoormusega inimesed tööturule

Tallinna linn kavatseb osaleda Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis, millega luuakse pealinnas elavatele hoolduskoormusega inimestele mitmed toetavad teenused ning võimaldades hoolduskoormusega lähedasel tööle minna.

Tallinna linnavalitsus saatis linnavolikogule otsuse eelnõu, mille kohaselt osaleb Eesti pealinn Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis „Abiks hoolduskoormusega inimestele“.

Abilinnapea Betina Beškina sõnul mõjutab kauaaegne hoolduskoormuse kandmine ja eemalolek tööturult hooldajate vaimset ja füüsilist tervist ning seeläbi raskendab ka nende tööleminekut. „Kahtlemata on neil suurem risk langeda majanduslikku kitsikusse ja sotsiaalselt ebavõrdsesse olukorda võrreldes töölkäivate inimestega. Välisprojekti eesmärgiks ongi välja töötada sobilik teenusmudel, mis pakub kompaktselt teenuseid nii hoolduskoormusega inimestele kui nende lähedastele,“ selgitas Beškina. „Tänu projektis välja arendatavatele teenustele saame hoolduskoormusega inimestel jätkata töölkäimist või tööle minna. Selleks koostame teenuspaketi, mis võtab arvesse just hoolduskoormusega inimeste vajadusi.“

Projekti kaudu soovitakse suurendatakse tööealiste hoolduskoormusega inimeste toimetulekut ja tugivõrgustikku, mis omakorda aitab hoida nende vaimset ja füüsilist tervist, ühildada töö- ja pereelu ning säilitada ka erialast kvalifikatsiooni. Muuhulgas jagatakse operatiivselt asjakohast infot, et hoolduskoormusega lähedased orienteeruksid ja teaksid rohkem hoolekandeteenuste -ja toetuste võimalustest. Ühtlasi toetatakse sarnaste kogemustega inimeste omavahelist suhtlust ning juhendatakse neid igapäevase hooldusega seotud tegevustes.

Eelmisel aastal oli 15-74-aastaseid hoolduskoormusega inimesi Tallinnas ligi 6115 ning suure hoolduskoormusega inimesi Tallinnas hinnanguliselt 4587. Hooldajatoetust sai mullu 3107 inimest.

Veebruarist 2020 kuni 2022. aasta märtsini kestva projekti kogueelarve on 499 830 eurot, sellest välistoetus on 374 872 eurot.

Uudise rubriigid: