21.04.2021

Linn käivitas uuesti Tallinna Haigla rahvusvahelise projekteerimishanke

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet käivitas uuesti Eesti suurima haiglakompleksi – Tallinna Haigla rahvusvahelise projekteerimishanke, mille pakkumuste esitamise tähtaeg on 3. juuni 2021. Varasemalt välja kuulutatud ja peatatud hanke analüüsi kohaselt ühelgi potentsiaalsel pakkujal riigihanke menetluses eelist ei tekkinud ning linn riigihanke nõudeid ei rikkunud.

Tallinna Haigla projekteerimishanke ettevalmistamisel tehti koostööd Eesti Arhitektide Liiduga. Riigihanke pakkujal tuleb koos hinnapakkumisega esitada hindamiskomisjonile ka kavandatava haiglahoone ning maastikuarhitektuuri kontseptsioon ning selle kvaliteeti hinnatakse pakkumuse eraldi osana. Lisaks pakkumuste arhitektuursele osale hinnatakse projekti kaasatavate juhtivate arhitektide haiglaprojekteerimise kogemust ning võrreldakse juhtivarhitektide 10 viimase aasta kolme suurema realiseeritud haiglaprojektide koondmahtusid.

Hankes on osalema oodatud haiglate projekteerimisele spetsialiseerunud, suurte kogemustega ja mahukate haiglaprojektide eduka teostamisega tunnustust pälvinud projekteerimisfirmad Eestist ja välismaalt, kelle viimase kolme lõppenud majandusaasta keskmine netokäive on vähemalt kolm miljonit eurot. Kuna tegemist on väga suure projekteerimismahuga, siis on oodatud lisaks suurtele projekteerimisettevõtetele osalema ka ühispakkujad. 

Haiglahoone põhiprojekti tähtaeg on 2023. aasta, hanke eeldatav maksumus on 11 miljonit eurot. 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet peatas 5. aprillil märtsi lõpus välja kuulutatud Tallinna Haigla rahvusvahelise projekteerimishanke, et välistada võimaliku huvide konflikti oht projektimeeskonnas. Linn tellis advokaadibüroolt Sorainen analüüsi, et kontrollida Tallinna Haigla riigihanke menetluses huvide konflikti ja konkurentsieelise andmise võimalikke kahtlusi. 

Linnasekretäri Priit Lello sõnul esines hankes huvide konflikti oht, sest projekti meeskonna liige, kes osales riigihanke dokumentide koostamisel ning kelle töösuhe oma endise tööandjaga ja juhatuse liikme volitused olid lõppenud juba novembris 2020, ent ettevõte muutis andmed Äriregistris alles 23.03.2021. „Analüüsi tulemusena tuvastati, et huvide konflikti oht riigihankes siiski ei realiseerinud. Hanke tühistamine oli siiski põhjendatud ja vajalik, et kontrollida võimalikke kahtlusi hankemenetluses huvide konflikti ja konkurentsi kahjustamise kohta,“ täpsustas Lello. „Ühelgi potentsiaalsel pakkujal riigihanke menetluses konkurentsieelist ei tekkinud ning linn riigihanke nõudeid ei rikkunud. Lisaks kontrolliti üle hanke tehnilised tingimused ning analüüsi käigus jõuti järeldusele, et need on korrektsed ja ei olnud kallutatud. Vastavalt tehtud analüüsile täiendas linn rahvusvahelise projekteerimishanke tehnilisi tingimusi, kuid välja kuulutatud riigihanke olemus ei ole muutunud.“ 

Tallinna Haigla eeldatav kogumaksumus on 520 miljonit eurot (koos käibemaksuga). Sellest planeerimise, projekteerimise ja ehituse kavandatav maksumus on 450 miljonit eurot ning investeering seadmetesse 70 miljonit eurot. Kokku on kavandatava haigla eeldatav brutopind ca 127 000m².  

 Tallinna Haigla rajamisega on kavas luua terviklik haiglaorganisatsioon ning rajada praeguste amortiseerunud Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglate haiglahoonete asemele uus nüüdisaegne meditsiinilinnak aadressile Narva mnt 129, 129b. Uus haigla Tallinna Lauluväljaku lähistel parandab tulevikus arstiabi kättesaadavust ja ravikvaliteeti nii Tallinna ja Harjumaa kui ka kogu Eesti elanikele. 

Tallinna Haigla rajatakse riigi ja linna koostöös, mille aluseks on 2019. aasta 18. veebruaril allkirjastatud Eesti Vabariigi ja Tallinna linna koostöölepe Tallinna Haigla asutamise ettevalmistamiseks. Suurhaigla valmimise eelduseks on Euroopa Komisjoni rahastamisotsus. Tallinna Haigla peaks kava kohaselt valmima 2027. aastal.

   

Uudise rubriigid: