27.09.2017

Linn kehtestas lasteaialaste toidukulu piirmäärad

Tallinna Linnavalitsuse määrusega kehtestati linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu piirmääraks 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealisele kaks eurot päevas.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart tõdes, et piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. „Lapse toidukulu kaetakse lasteasutuses kohal käidud päevade eest, mille eest arvestatakse toidutasu. Juhul, kui lasteasutuse direktori kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus on suurem,  kui linnavalitsuse kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel,“ selgitas Kõlvart.

Abilinnapea sõnul puudutab lasteaia söögiraha vabastus ligi 22 000 Tallinna lasteaias käivat last. „Lapsevanema poolt tasutavatest kuludest moodustab lasteaia toiduraha märkimisväärse summa kohatasu kõrval, seega saavad vanemad säästa oma igakuiseid väljaminekuid. Kui peres käib veel lasteaias korraga kaks või enam last, siis aasta lõikes hoiavad pered kokku juba märkimisväärse summa ehk ligemale 800-1200 eurot,“ nentis Kõlvart.

Lasteaedades on toiduraha erinev, toiduraha suuruse otsustab iga lasteaia hoolekogu. Praegu kehtivad toidukulu päevamaksumused jäävad vahemikku 1,18‑2,40 eurot.

Tallinnas on 128 munitsipaallasteaeda ning uute piirmäärade ja linna poolt kehtestatud tasuta toidukulu piirmäära järgi on nüüd ligi 70%-l arves toiduraha rea peal null. Ülejäänud 30%-s lasteaedades peavad vanemad uue korra järgi juurde maksma, sest toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteaia hoolekogu. Ka sel juhul jääb see summa enamuses lasteaedades 1-2 euroni kuus, samas kui mõnes võib see summa olla vaid 28 senti või siis 6,53 eurot.

Linna kehtestatud piirmäära järgi saavad lasteaiad tagada mudilastele kvaliteetsed toidukorrad, mis vastavad kehtivatele nõuetele. Need on kehtestatud koostöös Tervise Arengu Instituudiga ja leiab määrusest Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis  https://www.riigiteataja.ee/akt/120042012008.