02.07.2021

Linn kuulutas välja kordushanke Tallinna Haigla projekteerija leidmiseks

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet kuulutas uuesti välja Eesti suurima haiglakompleksi – Tallinna Haigla rahvusvahelise projekteerimishanke, mille pakkumuste esitamise tähtaeg on 4. august.

Varasemas hankes tunnistati kaheksast esitatud pakkumustest alusdokumentidele vastavaks kolm pakkumust, kuid kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületasid olulisel määral hankelepingu eeldatavat maksumust – 11 miljonit eurot (ilma käibemaksuta).

Kolmas kord välja kuulutatud projekteerimise riigihanke eeldatav maksumus on 23 miljonit eurot (ilma käibemaksuta). Mõnevõrra on täpsustatud hanke tehnilist dokumentatsiooni eelneva hanke käigus täpsustavaid küsimusi põhjustanud hanke osades.

Tallinna linnakantsleri Kairi Vaheri sõnul on linn analüüsinud turuolukorda.“ Tuleb tunnistada, et paari kuuga on toimunud turul muudatused, mistõttu peame vastavalt turutingimustele korrigeerima ka hanke tingimusi,“ nentis Vaher. „Uus hange küll väga palju varasemast ei erine ja jätkuvalt on oluline osa haigla arhitektuurilisel lahendusel, mida me eelmises pakkujate dokumentatsioonis hindamiseks ei avanudki ehk pakkumuste arhitektuurset ning maastikuarhitektuurset osa. Nii saavad näiteks eelmisel hankes osalenud kasutada seda tööd, mida nad eelmises hankes osalemisel esitasid.“

Hankes on osalema oodatud haiglate projekteerimisele spetsialiseerunud ning selles vallas suurt töökogemust omavaid projekteerimisfirmasid nii Eestist kui ka teistest riikidest. Riigihange korraldatakse väärtuspõhise rahvusvahelise projekteerimise hankena, mille puhul pakkuja esitab koos hinnapakkumisega hindamiskomisjonile hindamiseks ka kavandatava haiglahoone ning maastikuarhitektuuri kontseptsiooni.

Riigihanke võitja loodetakse välja kuulutada augusti teises pooles.

Tallinna Haigla eeldatav kogumaksumus on 520 miljonit eurot (koos käibemaksuga). Sellest planeerimise, projekteerimise ja ehituse kavandatav maksumus on 450 miljonit eurot ning investeering seadmetesse 70 miljonit eurot. Kokku on kavandatava haigla eeldatav brutopind ca 127 000m².  

Tallinna Haigla rajamisega on kavas luua terviklik haiglaorganisatsioon ning rajada praeguste amortiseerunud Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglate haiglahoonete asemele uus nüüdisaegne meditsiinilinnak aadressile Narva mnt 129, 129b. Uus haigla Tallinna Lauluväljaku lähistel parandab tulevikus arstiabi kättesaadavust ja ravikvaliteeti nii Tallinna ja Harjumaa kui ka kogu Eesti elanikele.

Tallinna Haigla rajatakse riigi ja linna koostöös, mille aluseks on 2019. aasta 18. veebruaril allkirjastatud Eesti Vabariigi ja Tallinna linna koostöölepe Tallinna Haigla asutamise ettevalmistamiseks. Suurhaigla valmimise eelduseks on Euroopa Komisjoni rahastamisotsus. Tallinna Haigla peaks kava kohaselt valmima 2027. aastal.

Uudise rubriigid: