16.05.2018

Linn määras noorsootöö arengusuunad aastani 2020

Tänasel Tallinna linnavalitsuse istungil kinnitati uued arengusuunad pealinna noorsootöös – Tallinna noorsootöö arengusuunad on strateegiline dokument, mis määrab kindlaks Tallinna linna noorsootöö arendamise peamised suunad aastateks 2018–2020.

Dokumendi olulisemad märksõnad on professionaalsed noorsootöötajad, sihtrühma kaasamine, noorsootöö sisu ja korraldus ning ettevõtlikkuspädevus. Arengusuundadega pööratakse tähelepanu noorsootöötajate professionaalsusele ja motiveeritusele, noorsootöö teenuste kavandamisel noorte vajaduste ja huvide paremale tundmisele ja arvestamisele ning mitteformaalse õppe juurutamisele noorsootöös, mis aitab kaasa noorsootöö kvaliteedi tõusule.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on linna eesmärgiks luua noortele head võimalused areneda ja vaba aega sisustada. „Noorsootöö arendamisel lähtume eelkõige noorte vajadustest ja huvidest. Meie eesmärgiks on suurendada noorte ettevõtlikkust ja seda eelkõige läbi omaalgatuste ja soovi teha vabatahtlikku tööd ning toetada neid seeläbi tööturule sisenemisel ja aktiivseks kodanikuks olemisel. Samuti pöörame suurt tähelepanu noorsootöötajate professionaalsusele ja motiveeritusele ning eesmärgistatud ja süsteemsele koostööle,“ selgitas abilinnapea uusi valdkondlike arengusuundi.

Noorsootöö arengusuundade dokumendi ettevalmistamisel osales 39 organisatsiooni esindajad ning protsessi juhtis Tallinna Spordi- ja Noorsooamet koostöös Cumulus OÜ-ga.