05.04.2021

Linn peatas Tallinna Haigla projekteerimise rahvusvahelise hanke

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet peatas nädal tagasi välja kuulutatud Tallinna Haigla rahvusvahelise projekteerimishanke, et välistada võimaliku huvide konflikti oht projektimeeskonnas. Uus hange kuulutakse välja esimesel võimalusel.

„Viivitus rahvusvahelise hankemenetlusega teeb graafikus püsimise küll keerulisemaks, kuid antud olukorras pean õigeks praegu tekkinud kahtlused välistada ja pärast auditi läbiviimist uus hange esimesel võimalusel välja kuulutada. Kuigi sisulist huvide konflikti ei ole ja ükski ettevõte ei ole konkurentsieelist meie praeguse info kohaselt saanud, peame oluliseks hanketingimused üle vaadata ning välistada igasugused võimalikud edaspidised vaidlused sel teemal,“ ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Projektimeeskonna kontrollimisel selgus, et hanke ettevalmistamisel osales projektimeeskonna liige, kelle töösuhe oma endise tööandjaga ja juhatuse liikme volitused olid lõppenud juba novembris 2020, kuid ettevõte muutis andmed Äriregistris alles 23.03.2021. Antud ettevõtte profiil võimaldaks selles hankes osaleda.

„Linna sisekontrolöri teenistus tuvastas seoses projektimeeskonna töötajate rutiinse taustakontrolliga võimaliku huvide konflikti ohu. Kuigi ei ole alust arvata, et ühelgi võimalikul pakkujal oleks selle tõttu tekkinud konkurentsieelis, otsustasime välistada ka näilise huvide konflikti võimaluse. Linn tellib täiendava auditi projekteerimishanke tingimustele ja otsustab kümne päeva jooksul uue hanke väljakuulutamise,“ ütles linnasekretär Priit Lello.

Haiglahoone põhiprojekti tähtaeg on 2023. aasta, põhiprojekti alusel viiakse läbi ehitushange. Hanke eeldatav maksumus on 11 miljonit eurot.

Tallinna Haigla projekteerimishanke ettevalmistamisel tehti koostööd Eesti Arhitektide Liiduga. Riigihanke pakkujal tuleb koos hinnapakkumisega esitada hindamiskomisjonile ka kavandatava haiglahoone ning maastikuarhitektuuri kontseptsioon ning selle kvaliteeti hinnatakse pakkumuse eraldi osana.  

Tallinna Haigla eeldatav kogumaksumus on 520 miljonit eurot (koos käibemaksuga). Sellest planeerimise, projekteerimise ja ehituse kavandatav maksumus on 450 miljonit eurot ning investeering seadmetesse 70 miljonit eurot. Kokku on kavandatava haigla eeldatav brutopind ca 127 000m².  

Tallinna Haigla rajamisega on kavas luua terviklik haiglaorganisatsioon ning rajada praeguste amortiseerunud Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglate haiglahoonete asemele uus nüüdisaegne meditsiinilinnak aadressile Narva mnt 129, 129b. Uus haigla Tallinna Lauluväljaku lähistel parandab tulevikus arstiabi kättesaadavust ja ravikvaliteeti nii Tallinna ja Harjumaa kui ka kogu Eesti elanikele.

Tallinna Haigla rajatakse riigi ja linna koostöös, mille aluseks on 2019. aasta 18. veebruaril allkirjastatud Eesti Vabariigi ja Tallinna linna koostöölepe Tallinna Haigla asutamise ettevalmistamiseks. Suurhaigla valmimise eelduseks on Euroopa Komisjoni rahastamisotsus. Tallinna Haigla peaks kava kohaselt valmima 2027. aastal.

 

Uudise rubriigid: