03.06.2021

Linn soovib taastada ühisveevärgiga liitumise hüvitise

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule määruse eelnõu, mis võimaldaks taas hakata hüvitama ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumise tasu enne 2011. aastat välja antud loa alusel ehitatud elamutele.

„Uute liitumispunktide rajamine on linna arengut arvesse võttes igati vajalik. Linna andmeil võib selliseid ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga ühendamata kinnistuid olla ligikaudu 600. Kui kõigi omanikud taotlevad hüvitist, võib hüvitiste kogumaksumus ulatuda 4,8 miljoni euroni,“ ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. „Soovime esimestele taotlejatele hüvitise välja maksta tänavu või järgmisel aastal.“

Varem on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitatud aastatel 2000–2011. Pärast 31. detsembrit 2011 soetatud kinnistute uued omanikud on pidanud arvestama ka tulevaste liitumiste kuludega. Esitatud eelnõu võimaldab pärast heakskiitu linnavolikogus hüvitise taastada. 

Kinnistutel, mille ühendamiseks ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga on olemas torustik, kuid puuduvad liitumispunktid, hüvitatakse liitumistasust 50 protsenti, kuid mitte rohkem kui 5000 eurot, juhul kui kinnistu on omandatud enne 2011. aasta lõppu. Kui kinnistu on omandatud pärast 31. detsembrit 2011, hüvitatakse liitumistasust 30 protsenti, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot.

Kui kinnistul puudub torustik ühendamiseks ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga, hüvitatakse liitumistasust enne 2011. aasta lõppu omandatud kinnistutel 50 protsenti, kuid mitte rohkem kui 15 000 eurot. Pärast 31. detsembrit 2011 omandatud kinnistul hüvitatakse liitumistasust 30 protsenti, kuid mitte rohkem kui 9000 eurot. 

Hüvitise saamiseks tuleks kava kohaselt kinnistu omanikul esitada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile e-posti teel vormikohane taotlus. Hüvitisele on õigus vähemalt aasta aega enne taotlemist rahvastikuregistri järgi Tallinnas elanud inimestel, kelle kinnistul on enne 2011. aasta 31. detsembrit välja antud loa alusel ehitatud hoone. Kinnistu sihtotstarve peab olema 100-protsendiliselt elamumaa ja iga omanik saab hüvitist saab ainult ühe kinnistu eest.

Uudise rubriigid: