15.04.2021

Linn toetab koduteenuse hooldustöötajate supervisioonis osalemist

Tallinna linnavalitsus eraldas reservfondist 17 000 eurot koduteenuse hooldustöötajatele supervisiooni korraldamiseks.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriva abilinnapea Betina Beškina sõnul on supervisooni eesmärk aidata linna koduteenuse hooldustöötajatel toime tulla kõrge stressitasemega ja parandada nende vaimset tervist. „Praegu on Tallinna 160 hooldustöötaja kätes ligemale 1100 abivajaja igapäevane toimetulek. Just hooldustöötajad aitavad neil inimestel vastavalt vajadusele kas igapäevaselt või mõni kord nädalas abistades, oma kodudes hakkama saada,“ sõnas Beškina. „ Kõigis linnaosades koduteenust osutavates asutuses on palju neid hooldustöötajaid, kes vajavad praegu ennetavat tuge. Nii nagu kõik sotsiaalvaldkonnas töötavad inimesed, on ka koduteenuse hooldustöötajad suureks väärtuseks ning praegusel ajal on nad linna ja meie abivajajate jaoks – asendamatud eesliinitöötajad. Soovime neid igati toetada ja ennetada läbipõlemist ning just seetõttu viime sel aastal läbi koduteenuse hooldustöötajatele nõustamisprotsessi ehk supervisiooni.“

Olukord, kus pidevalt mõni töötaja on koroonaviiruse sümptomitega, lähikontaktne või mõnel muul tervisega seonduval põhjusel töölt eemal, soodustab töötajate järjest kasvava stressi tõttu lõpuks kauakestval töövõimetuslehel viibimist või koguni töölt lahkumist. Sellega kasvab ka ülejäänud töötajate töökoormuse kasv ja suurem pinge. Paljud koduteenuse hooldustöötajad on pensioniealised ja ei soovi teha enam stressirohket tööd eesliinil, mistõttu on ka väga keeruline neid motiveerida kriisiolukorras töötamise jätkamist. Samas on tegemist oma valdkonna professionaalidega, kes on välja õpetatud ning uute töötajate leidmine ja väljaõpetamine on väga suurt ressurssi nõudev protsess.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet kaardistas veebruaris koduteenuse hooldusjuhtidega supervisiooni vajaduse, mille tulemusena vajavad ja saavad supervisiooni sel aastal 73 hooldustöötajat.

Eelneva kaardistuse ja tagasiside põhjal saavad käesoleva aasta veebruarist supervisiooni teenust ka ligi 70 Tallinna sotsiaal- ja lastekaitsetöötajat.

Uudise rubriigid: