04.05.2022

Linn tutvustab Nõmme-Mustamäe terviseradade arendamist

Tallinna linn jätkab aruteluga Nõmme-Mustamäe terviseraja arendamiseks, et koostöös kohaliku kogukonnaga leida parimaid võimalikke lahendusi. Uus koosolek terviseradade tuleviku teemal toimub kolmapäeval, 11. mail kell 17.30–19 Nõmme Kultuurimajas.

 Mustamäe linnaosa vanema Lauri Laatsi ja Nõmme linnaosa vanema Lauri Paeveeru eestvedamisel toimuvale kohtumisele on kaasatud ka Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti, SA Eesti Terviserajad, RMK ja riigi Keskkonnaameti esindajad.

„Linnaruumi arendamine on oluline, kuid see peab toimuma arvestades nii seda kasutada soovivate linlaste huvide kui ka olemasoleva rohevõrgustikuga. Maastikukaitseala arendamisel hoiame fookuses elurikkuse säilitamist ning püüame sekkuda looduskeskkonda nii vähe kui võimalik. Avalik arutelu on hea võimalus selgitada välja projekti kitsaskohad, et liikuda edasi kõikide osapoolte arvamust arvestades,“ ütles Lauri Paeveer.

„Kahjuks ei ole projekt kulgenud ladusalt, levinud on vastukäiv informatsioon ning osapooled pole suutnud piisavalt omavahel tegevusi koordineerida. Tuleb tunnistada, et ka kohaliku kogukonna kaasamine on olnud hektiline ja sedagi saaks paremini teha. Seega pean mõistlikuks asja üle veelkord arutada ning võimalike lahenduste üle nõu pidada,“ lisas Lauri Laats.

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kergliiklusteede projekt on koostatud SA Eesti Terviserajad eestvedamisel ja on osa suuremast terviseradade võrgustikust, mis paikneb Mustamäe ja Nõmme linnaosade piiril. Projekti laiemaks eesmärgiks on keskkonnahoidlikuma, puhtama, turvalisema ja aktiivsema linnakeskkonna loomine. Kavas on rajada terviserajad ning laiendada kergliiklusteede võrgustikku. Uuendatakse olemasolevad jalgteed ja käigurajad ning tänavavalgustus, ehitatavad terviserajad viiakse kokku olemasolevate kergliiklusteedega. Pargi kasutamiseks luuakse mitmekesisemaid võimalusi, jalgsi ja rattaga liikumine muudetakse mugavamaks ja turvalisemaks. Keskkonnaameti loal on ühe teelõigu äärest ümber istutatud kaitsealuseid taimi, et väärtuslikud liigid rekonstrueerimistööde käigus kannatada ei saaks.

Lõpliku projekti realiseerimisel arvestatakse eri osapoolte kommentaare ja ettepanekuid, aga ka erinevate sihtrühmade vajadusi. Näiteks ainus plaanis olev asfalttee toob loodusesse mitte ainult jalakäijaid ja jalgrattureid, vaid võimaldab seal liikuda ka ratastooli kasutatavatel inimestel.

Pildil: Glehni lossi ümbrus Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal

       

Uudise rubriigid: