22.01.2018

Linnakodanike sõiduvajadustele tuleb operatiivselt reageerida

Ühistranspordi liinivõrgu arendamisel tuleb arvestada kiiresti kasvavate potentsiaalselt suure nõudlusega aladega nagu Ülemiste City, Mustamäe Tehnopol, Tammsaare äripiirkond, regionaalhaiglate piirkonnad ja paljud tulevikus tekkivad tõmbekeskused, kus ühistranspordi vajadustele tuleb operatiivselt reageerida.

Tallinna Tehnikaülikooli professor Dago Antov tutvustas logistika ja transpordi teaduskeskuse poolt läbiviidud uuringut „Tallinna ühistranspordisüsteemi arendamine, liinivõrgu optimeerimine“, milles toodi välja tänase ühistransporditeenuse peamised probleemid ja tehti ettepanekuid Tallinna ühistranspordisüsteemi kasutatavuse suurendamiseks lähiaja perspektiivis.

„Tallinna linnavalitsuse poolt tellitud uuringust selgub, et ühistransporditeenuse peamiseks probleemiks on eelkõige selle nõrk konkurentsivõime sõiduautoga. Tallinna kesklinnas sisse viidud ühissõidukirajad ning paljudel ristmikel rakendatud ka ühistranspordi prioriteedisüsteem foorilahendustes pole piisav, et tagada ühistranspordi oluliselt suurem konkurentsivõime. Tänane Tallinna ühistranspordivõrk on suures osas üles ehitatud linna keskuse, kui atraktiivse sihtkoha ning mõistliku ümberistumiskoha põhiselt.

Viru terminal toimib iseenesest üsna hästi ja pakub reisijatele normaalse kvaliteediga bussi ootevõimalust. Samas on Viru terminali läbilaskevõime sisuliselt ammendatud ja sinna uute liinide lisamine keeruline, et mitte öelda võimatu. Lähiaja liinivõrgu korraldamise üks peamisi küsimusi on, kuidas laiendada Viru terminali toimivust? Või on otstarbekas kaaluda uue või uute sarnaste terminalide loomist, eelkõige linna keskosas, aga ka mujal, kus ümberistumiste arv on suur või võiks suureks kujuneda? Linna äärealadel on sellisteks potentsiaalseteks kohtadeks näiteks Kristiine keskus, mis töötab juba tänases olukorras ümberistumissõlmena,  Laagri/Vana Pääsküla piirkond,  Ülemiste piirkond ja  Balti jaama piirkond,“ tutvustas TTÜ professor Dago Antov uuringu tulemusi.