12.04.2017

Linnameedia kaubamärgid registreeritakse Tallinna Linnakantselei nimele

Tallinna linnavalitsus andis korralduse registreerida Eesti Keskerakonnale kuuluvad kaubamärgid RAEPRESS, PEALINN ja STOLITSA vastastikusel kokkuleppel Tallinna Linnakantselei nimele.

Tallinna linn on kasutanud Eesti Keskerakonnale kuuluvaid kaubamärke linna infokanalite tähistamiseks tasuta lihtlitsentsilepingu alusel. Selleks, et tagada linna infokanalite samade tuntud nimetustega tähistamise järjepidevus ja õigus nimetatud kaubamärke tähtajatult kasutada, tegi Tallinna Linnakantselei Eesti Keskerakonnale ettepaneku nimetatud kaubamärkide tasuta võõrandamiseks Tallinna linnale ja kaubamärkide registreerimiseks Tallinna Linnakantselei nimele. Eesti Keskerakonna juhatus otsustas ettepanekuga nõustuda.

3. aprillil 2017 sõlmiti Eesti Keskerakonna ja Tallinna Linnakantselei vahel kaubamärkide võõrandamise kokkulepe nimetatud kaubamärkide võõrandamiseks Tallinna Linnakantseleile. Saavutatud kokkuleppest tulenevalt tegi Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjon linnavalitsusele vastavasisulise ettepaneku.

Kaubamärgid RAEPRESS, PEALINN ja STOLITSA registreeritakse Patendiameti kauba- ja teenindusmärkide registris Tallinna Linnakantselei nimele klassis 16 – trükised, sh. ajalehed, ajakirjad.