22.02.2018

Linnapeade pakt seab sihiks vähendada CO2 emissiooni 40 protsendi võrra

Tallinna linnapea Taavi Aas osaleb täna Brüsselis toimuval linnapeade pakti kümnenda aastapäeva konverentsil, kus seatakse eesmärgiks vähendada süsihappegaasi emissioone 40 protsendi võrra.

 

Antud eesmärgini tuleks jõuda 2030. aastaks. 2020. aasta üheks eesmärgiks võtsid paktiga liitunud omavalitsused kohustuseks vähendada CO2 emissiooni 20 % võrra. 

Täna Brüsselis kogunenud linnapeade foorum teeb kokkuvõtteid kohustustega võetud eesmärkide täitmisest. „Tallinna jaoks on tähtis saada ülevaade teiste linnade tegevustest ja jõupingutustest, et täita linnapeade paktiga võetud eesmärgid ka Tallinnas,“ ütles linnapea Taavi Aas. „Euroopa Liidu kiima- ja energiapoliitika raamistik on üks kesksemaid linnadeüleseid poliitikaid, mida peame ühiselt ellu viima, et jõuda CO2-neutraalse linnani.“

Linnapeade paktiga on liitunud 7755 kohalikku omavalitsust eelkõige Euroopast, aga ka mujalt maailmast, sealhulgas 2009. aastal ka Tallinn. Tänavu tähistab Euroopa Komisjoni algatatud linnapeade pakti (Covenant of Mayors) liikumine oma kümnendat aastapäeva.

Aas osutas, et linnapeade pakti algatus andis hea lähtepunkti ka Tallinna rohelise pealinna eesmärkide poole liikumiseks. „Nüüd peame panustama oma linnale ainuomase kliimakohanemise strateegia väljatöötamisele. Tallinna säästva energia ja kliima tegevuskava aastani 2030 on meie selle aasta üheks prioriteetseks tegevuseks,“ lisas Aas.