13.11.2017

Linnaplaneerimise Amet kutsub geograafia ja geoinfosüsteemide teabepäevale

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti geoinformaatika ja kartograafia osakond kutsub kõiki huvilisi osalema geograafia ja geoinfosüsteemide (GIS) teabepäeval.

Rahvusraamatukogus 15. novembril toimuva teabepäeva eesmärgiks on populariseerida geograafiat, geoinformaatikat ja kartograafiat. Eriti on oodatud õpilased, tudengid, geograafiaõpetajad ja spetsialistid, kel neid teadmisi töös igapäevaselt vaja läheb.

Tänapäeva linnaplaneerimises on geoinformaatika ja kartograafia hea tundmine möödapääsmatu oskus. Lisaks GIS-i põhistele rakendustele erinevates eluvaldkondades tutvustatakse teabepäeval ka loodusteaduste õppimisvõimalusi ning geograafiateaduse uurimismeetodeid.

Lisaks põhiettekannetele toimuvad ürituse raames ka praktilise suunitlusega GIS- ja kaarditarkvara kasutamise lühikoolitused.  Õppeasutused ja ettevõtted tutvustavad oma tarkvaralahendusi, andmekogusid, publikatsioone ja kaarte ning avatakse kaardivõistlusel osalenud tööde näitus.

Teabepäev saab teoks Eesti Geoinformaatika Seltsi eestvedamisel koostöös paljude asutustega, kelle hulka kuulub ka Linnaplaneerimise Amet. Ameti geoinformaatika ja kartograafia osakond aitab ka üritust korraldada.

Täpsema info leiab Eesti Geoinformaatika Seltsi veebilehelt: http://www.gispaev.ee/gis-paev-2017-2/tutvustus/

Ürituse kavaga saab tutvuda siin.

Osavõtust saab teada anda tänase päeva jooksul - https://docs.google.com/forms/d/1nxPJDx-bbmQCZJIOdjlCS3R-zSTYLB1G1E3LWgsWydE/viewform?edit_requested=true