28.02.2018

Linnavalitsus eraldas Nõmme Sotsiaalmaja torustiku vahetuseks pea 50 000 eurot

Tallinna Linnavalitsus eraldas tänasel istungil reservfondist Nõmme Linnaosa Valitsusele Nõmme Sotsiaalmaja torustiku vahetamiseks 49 260 eurot.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul osutatakse Nõmme sotsiaalmajas üldhooldekodu- ning toetatud elamise teenust üksikutele eakatele või puuetega inimestele, kes ei tule iseseisvalt elamisega toime. „Teenuse osutamiseks peab majas olema katkematult tagatud soe vesi ja tsentraalne küte. Hoone keldris asuvad magistraaltorustikud ja püstikud on amortiseerinud ja vajavad täies ulatuses välja vahetamist. Terastorude lekkekohti on ajutiselt parandatud klambritega,“ selgitas linnaosavanem.

Nõmme Linnaosa Valitsus on aidanud sotsiaalmajal avariiohtlikke olukordi likvideerida oma vahenditest. Näiteks eelmise aasta lõpus vahetati 5530 euro eest välja tsirkulatsioonipump, mis taastas sooja vee kasutamise poole hoone ulatuses.

Jaanuari keskel käis Nõmme Sotsiaalmaja olukorraga tutvumas ka abilinnapea Tõnis Mölder.

Nõmme Sotsiaalmaja võttis torutöid tegevatelt firmadelt hinnapakkumised torustiku vahetamiseks koos seina-, põranda- ja laekonstruktsioonide avamise ja hiljem sulgemise ning siseviimistluse taastamisega. Odavaim pakkumus on Citysale OÜ-lt 49 260 eurot. Torustiku vahetamiseks sobiv aeg on pärast kütteperioodi maist septembrini.