28.09.2016

Linnavalitsus koostas teise lisaeelarve

Tallinna linnavalitsus esitas volikogule 2016. aasta teise lisaeelarve eelnõu, mis muuhulgas näeb ette täiendava rahastuse ühistranspordi arendamiseks, teede ja tänavate remontimiseks, Kultuurikatla D-korpuse renoveerimistööde alustamiseks ja Mustamäele kiriku rajamise ettevalmistuseks ning Kultuurikeskuse Kaja rekonstrueerimistööde projekteerimiseks.

Oluliseks ettevõtmiseks linna ühistranspordi valdkonnas on uue trammitee ehitamine lennujaamani ning olemasoleva trammitee rekonstrueerimine Kopli suunal. Tööd on mahukad ning jõuavad lõpule alles järgmisel aastal, kuid käesoleva aasta tööde täies mahus elluviimiseks eraldab linn lisaeelarvega täiendavalt 4,6 miljonit eurot. 2016. aastal tehakse seega töid kokku 10,2 miljonit eurot eest.

Elroni rongides tallinlastele aasta lõpuni linna piires tasuta sõidu võimaldamiseks nähakse lisaeelarves ette täiendavalt 163 000 eurot.

Tallinna Kultuurikatla D-korpuse rekonstrueerimise ettevalmistustöödeks on kavas eraldada täiendavalt 100 000 eurot. Kultuurikatel on 2017. aasta teisel poolaastal, Eesti eesistumise ajal Euroopa Liidu Nõukogu üheks kohtumispaigaks. Lisaks toetab linn lisaeelarvest täiendava rahaeraldusega ka Mustamäe Kiriku ehituse ettevalmistustöid.

Teerajatiste korrashoiuks nähakse ette lisaks 1 miljon eurot, mille arvelt teostatakse remonttöid mitmetel suurtel tänavatel ja ristmikel. Lisavahendid on ette nähtud nii Viru väljaku, Balti jaama ja Liivalaia jalakäijate tunnelite hoolduseks kui ka kvartalisiseste teede hoolduseks linnaosades. Lisavahendid nähakse ette ka linnaosadesse uue jõuluvalgustuse paigaldamiseks.

Täiendavaid vahendeid heakorratöödeks on kavandatud ka nii Kadrioru Pargile, Tallinna Kalmistutele ja Tallinna Jäätmekeskusele kui ka Lasnamäe Linnaosa Valitsusele. Arvestades nõudlust suurendatakse 150 000 euro võrra toetust korteriühistutele õuealade heakorrastamiseks ning korterelamutele supergraafiliste seinapiltide teostamiseks eraldatakse 40 000 eurot.

Suurendatakse ka puuetega inimeste transporditeenuseks ja isikliku abistaja teenuseks ettenähtud vahendeid, samuti väljaspool Tallinna asuvatelt hooldekodudelt üldhooldekodu teenuse ostmiseks ning tulenevalt sündide arvu kasvust ka imiku hoolduspakkide soetamiseks ja sünnitoetuseks ette nähtud vahendeid.

Kultuurivaldkonnas saab lisarahastust Tallinna Linnateater, et katta vajalike remonttööde ja etendustega seotud kulusid ning toetatakse täiendavalt ka teatrifestivali „Kuldne Mask Eestis“. Lisavahendid nähakse ette ka sporditegevuse ning spordiprojektide toetusteks. Suureneb ka väikeettevõtluse toetus uute töökohtade loomiseks.

Lisaeelarvega suurenevad linnaeelarve tulud ligi 8 miljonit eurot, millest lõviosa ehk ligi 6 miljonit eurot moodustab tulumaksu kasv. Tallinlaste arv kasvab jätkuvalt ning kasvanud on ka linlaste sissetulekud – seega on rohkem maksumaksjaid ning maksutulu suurem.

Linna asutused kavandavad oma majandustegevusest saada esialgu prognoositust ligi 1,3 miljonit eurot rohkem tulu.

Lisaeelarve kohaselt vähenevad linna üldkulud 5,6 miljonit eurot ja seda eeskätt linna reservfondi vähendamise tõttu. Linna tegevuskulud vähenevad lisaeelarves kavandatud muudatuste tulemusena kokku ca 3 miljoni euro võrra ning suur osa lisatuludest suunatakse linna hoiustesse, mis võimaldab tõrgeteta katta eelolevate perioodide suuremate projektide kulutusi.

Teise lisaeelarve vastuvõtmisel suureneb linna eelarve sissetulekute ja väljaminekute maht 183 597 euro võrra, mille tulemusena kujuneb Tallinna linna 2016. aasta eelarves planeeritud sissetulekute ja kavandatud väljaminekute täpsustatud mahuks 596 034 192 €.