02.06.2016

Linnavolikogu kiitis heaks Tallinna 2015. aasta majandusaasta aruande

Tallinna Linnavolikogu kiitis oma tänasel istungil heaks Tallinna linna 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande. Aruannet auditeeris KPMG Baltics OÜ.

Majandusaasta aruande tegevusaruandest lähtub, et linna konsolideerimisgrupis (23 ametiasutust, nende 254 hallatavat asutust ning linna valitseva mõju all olevat 9 äriühingut, 14 sihtasutust ja üks mittetulundusühing) töötas 2015. aastal kokku ligi 18,9 tuhat töötajat. 2015. aastal oli töötajate keskmine töötasu kuus 1 037 eurot (2014. aastal 951 eurot).

Tallinna linna olulisemate tegevustena ja investeeringud on välja toodud:

-          programmi „Lasteaiakoht igale lapsele“ jätkamine, haridusasutuste juhtide ja pedagoogide ning noorsootöötajate töötasude alammäärade tõstmine;

-          Kultuurikatla hoone I etapi rekonstrueerimistööde lõpetamine;

-          kõikide linna tänavavalgustite põlemise tagamine ning vanalinna täielik üleviimine LED-valgustusele;

-          trammiliinide nr 3 ja 4 rekonstrueerimise suurprojekti lõpule viimine ning 17 uue CAF trammi kasutusele võtmine, ühistranspordiliinidel alustas 2015. aastal tööd 73 uut bussi;

-          Akadeemia tee 48 varjupaiga renoveerimine;

-          Kadaka tee 153 Tugikeskuse Juks hoone rekonstrueerimine;

-          Kalaranna tee ehitamine, A.H.Tammsaare tee (raudtee – Tondi tn) ning Suur-Sõjamäe tänava (Smuuli tee –linna piir) rekonstrueerimine;

-          Rummu tee jalakäijate tunneli rajamine.

 Linna konsolideerimisgrupi bilansimaht seisuga 31.12.2015 oli 1,44 miljardit eurot ja netovara 1 miljard eurot. Aruandeaasta tegevustulud olid 762 miljonit eurot, tegevuskulud 699 miljonit eurot. Tulem enne amortisatsiooni oli 148 miljonit eurot (2014. aastal 74 miljonit eurot) ja amortisatsioonikulu 86 miljonit eurot (2014. aastal 81 miljonit eurot). 2015. aasta lõpu seisuga oli linna konsolideerimisgrupi netovõlakoormus 267 miljonit eurot ning netovõlakoormus põhitegevuse tuludest 38,3% (2014. aastal 47,9%).

Linna bilansimaht seisuga 31.12.2015 oli 1,16 miljardit eurot ja netovara maht 845 miljonit eurot. Tulem enne amortisatsiooni oli 56 miljonit eurot (2014. aastal 32 miljonit eurot) ja amortisatsioonikulu 67 miljonit eurot (2014. aastal 65 miljonit eurot). 2015. aasta lõpu seisuga oli linna netovõlakoormus 201 miljonit eurot (2014. aastal 232 miljonit eurot) ning linna netovõlakoormus linna põhitegevuse tuludest 39,6% (2014. aastal 49,6%).

Linna tegevustulud olid kokku 515 miljonit eurot. Sellest moodustasid maksutulud 69,4%, saadud toetused 16,8%, kaupade ja teenuste müügist saadud tulud 12,6% ning muud tulud (sh põhivara müük) kokku 1,2%. Võrreldes eelneva aastaga suurenesid tulud kokku 7,3% ehk 35 miljoni euro võrra, millest suurim muutus oli maksutuludes – võrreldes 2014. aastaga suurenesid need 28 miljoni euro võrra.

Linna tegevuskulud olid kokku 530 miljonit eurot, millest tööjõukulud moodustasid 36,9%, põhivara amortisatsioon 12,8%, antud toetused 18,7% ning muud tegevuskulud 31,6%. Võrreldes 2014. aastaga suurenesid tegevuskulud 3,3% ehk 16 miljoni euro võrra.