17.10.2019

Linnavolikogu otsus võimaldab alustada Nõmmele uue tennisekeskuse rajamisega

Tallinna linnavolikogu kinnitas tänasel istungil 50 aastaks hoonestusõiguse seadmise Hiiu Spordikeskus OÜ kasuks. Ettevõte peab rajama Nõmme linnaosas linna omanduses olevatele kinnistutele kaasaegse tennisekeskuse.

Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul on Hiiul asuva tennisekompleksi kaasajastamist pikalt kavandatud, kuid erinevatel põhjustel on see siiani edasi lükkunud. „Hoonestusõiguse seadmine võimaldab koostöös erasektoriga kogu kompleksi korda teha, et paraneksid tennise mängimise tingimused ja oleks võimalik ka võistlusi korraldada. Oluline on märkida, et üks väliväljakutest jääb avalikku tasuta kasutusse, kus saavad mängida kõik soovijad,“ ütles Terik.

Hiiu tennisekeskuse renoveerimist peab oluliseks ka Nõmme linnaosakogu esimees Urmas Mardi. „Hindan Hiiu tennisekeskust kui Eesti tennisehälli, mille renoveerimisel peab järgima traditsioone, järjepidavust ja kõrgeid ehitusnõudeid. Ootan põnevusega kaasaegse tennisekeskuse valmimist,” lisas Mardi.

Rahu tn 3 ja Rahu tn 4a kinnistute kogupindala on 12 357 m² ning maa sihtotstarbeks on ühiskondlike ehitiste maa. Hoonestusõiguse seadmise tingimused määrati läbirääkimistega pakkumise korras.

Tallinna Linnavaraameti poolt välja kuulutatud ja läbi viidud läbirääkimistega pakkumisele esitati kolm pakkumust, mis kõik vastasid kvalifitseerimise tingimustele ning kutsuti läbirääkimistele. Kõik esitasid tähtajaks ka lõpliku pakkumuse. Lõplikke pakkumisi hinnanud pakkumiskomisjonilt pälvis kõrgeima punktide summa Hiiu Spordiklubi OÜ esitatud pakkumus ning see tunnistati komisjoni poolt parimaks.

Linnavolikogu otsuse kohaselt seatakse Rahu tn 3 ja Rahu tn 4a kinnisasjadele Hiiu Spordikeskus OÜ kasuks hoonestusõigus 50 aastaks. Hoonestaja peab korraldama detailplaneeringu koostamise, lähtudes lõplikus pakkumises esitatud eskiislahendusest.

Detailplaneering peab nägema kinnisasjale ette sise- ja välisväljakutega tennisekeskuse, sõidu- ja kõnniteed, tänavavalgustuse ja liikluskorraldusvahenditega parklad, tehnovõrgud ja -rajatised, mis tuleb valmis ehitada ja kasutusse anda hiljemalt kolme aasta jooksul alates detailplaneeringu kehtestamisest. Lisaks peab hoonestaja enne hoonestusõiguse seadmise asjaõiguslepingu sõlmimist tasuma pakkumises esitatud hoonestusõiguse seadmise tasu 101 000 eurot.