21.11.2016

Lisakoolitus eesti keeles noortelaagri kasvatajatele ja juhatajatele – Noorsootöötaja osakutse 6 taseme pädevuste arendamine

Seoses suure huviga täiendkoolituse vastu toimub eesti keeles veel üks koolitus. Vene keelsesse rühma on veel kohti.

Koolituse koht: Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakond, Suur-Ameerika 35.

Korraldaja: Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, noorsootöö osakond

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi

Käsitletavad teemad: Enesekehtestamine. Kiusamise ennetamine ja lõpetamine. Probleemilahendusmudelite kasutamine praktikas.

Koolitus eesti keeles toimub vene keeles 16.12.2016 ja eesti keeles 18.01.2017.

Kava:

10.00-12.15 loeng
12.15 – 12.45 kohvipaus
12.45 – 15.00 loeng.

Koolitus on tasuta.


Registreerimine:  

16.12.2016 (koolitus on vene keeles)

18.01.2017 (koolitus on eesti keeles).


Koolitus on suunatud noortelaagrite kasvatajatele, juhatajatele ja teistele  noortega tegelevatele inimestele. Koolitusel osalejatele väljastatakse tõend, et koolituse sisu vastab haridus- ja teadusministri poolt 18.07.2014 kehtestatud määrusele nr 65 „Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse tõendamise kord“ ning Hariduse Kutsenõukogu poolt 21.11.2012 otsusega nr 9 kinnitatud „Noorsootöötaja kutsestandardid“. Tõend on kasutatav noorsootöötaja osakutse (laagri kasvataja või juhataja kvalifikatsioon) pädevuste tõendamisel dokumendipõhiselt või esmatõendamisel.

Lisainfo:
Tiiu Kadak
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Noorsootöö osakonna peaspetsialist
614 7496 / 522 7008
Tiiu.Kadak@tallinnlv.ee