05.08.2019

Lõime tänaval algab kõnnitee taastusremont

Lõime tänaval alustatakse kolmapäeval, 7. augustil Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel kõnnitee taastusremonttöödega, mille käigus rajatakse Puuvilla tänava ristmikule ja Lõime tn 7 esisele ülekäigurajad.

 

 

 

 

 

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on tööde eesmärgiks Lõime tn 1, 3, 5 ja 7 kortermajade esise kõnnitee taastusremont ja sellega külgnev haljasala korrastamine.  „Projekti kohaselt on kavas korrastada  3,25 m laiune ja 190 m pikkune kõnnitee, mis paikneb põhiliselt praegu olemasoleva kuid amortiseerunud kõnnitee asukohas.. Jalakäijate liiklusohutuse tagamiseks rajatakse Puuvilla tänava ristmikule ka Lõime tn 7 esisele ülekäigurajad ning jalakäijate teeületuskohtade ette paigaldatakse spetsiaalse tekstuuriga  kõnnitee plaadid,“ selgitas Klandorf.

Taastusremondi joonised koostas Roadplan OÜ. Ehitustöid teostab Infraroad OÜ. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 81 000 eurot.

Ehitustööde lepinguline tähtaeg on september 2019.

 

Palume kõigil järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid ja varuda rohkem aega liiklemiseks.

 

Uudise rubriigid: