19.04.2018

Lõimitud aine- ja keeleõpe lasteaias

19. aprillil kogunes Õnneterakeste rühm Kullaterakeste rühmale külla.

Vaadati etendust "Piibelehe-neitsi". Kullaterakeste rühm on sõnu harjutanud juba veebruari kuust alates ja lauludki on keelekümblusrühma lapsed eesti keeles korralikult selgeks saanud.

Aitäh külalistele ja kõige suurem tänu tublidele näitlejatele!

Meeli Meiel

muusikaõpetaja