16.04.2018

Loitsu ja Lindakivi lasteaiad viisid läbi projekti „Meid ühendab Eesti lastekirjandus“

Tallinna Loitsu Lasteaia ja Tallinna Lindakivi Lasteaia õpetajad viisid läbi ühisprojekti „Meid ühendab Eesti lastekirjandus“, 11. aprillil toimus Loitsu lasteaias projekti lõpuüritus.

Projekti eesmärgiks oli laiendada õpetajate teadmisi ja oskusi, kuidas parimal moel rakendada Eesti lastekirjandust eesti keele õppe korraldamisel lasteaias.

Septembris 2017 käidi õppereisil Pokumaal, kus mõlema lasteaia õpetajad osalesid koolitusel „Aktiivõppe meetmed eelkooliealiste laste lugema-kirjutama õpetamisel“. Töörühmades arutleti teemal „Raskused ja võimalused lastekirjanduse kasutamisel muukeelsete laste õppetöö korraldamisel“. Õpetajate ühistööna valmis veebipõhine Eesti lastekirjanike luulekogu, kus luuletused on süstematiseeritud nii vanuseliselt kui temaatiliselt. Märtsis 2018 korraldati koolitus teemal „Raamat lasteaias kui väärtuskasvatuse mõjuv abistaja ja toetaja“.

Lõpuüritusel tehti projektist kokkuvõte ja tänati osalejaid. Õpetajad leidsid, et see projekt tugevdas lasteaedade vahelist meeskonnatööd ja avardas õpetajate teadmisi Eesti lastekirjanike loomingust. Väga oluliseks peeti ka praktiliste kogemuste vahetust.

Projekti rahastati INNOVE programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ meetme „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ raames.

 

Jekaterina Gritsevskaja
Tallinna Loitsu Lasteaia direktor

Uudise rubriigid: