20.10.2020

Loodusainete nädal 12.-16. oktoober

12.10-16.10.20 toimus Tallinna Arte Gümnaasiumis loodusainete nädal, mille raames viidi loodusainete tundide ajal läbi erinevaid loodusteaduseid puudutavaid tegevusi.

7.klassid said loodusõpetuse tundide ajal teha "Magic Milk" ja "Frizzy Milk" katset. 8.klassid töötasid rühmades näidates teadmiseid geograafias, keemias, bioloogias ja füüsikas. 9.klassid said 11.klassi õpilase Steven Alliku juhendamisel teadmiseid esmaabi valdkonnas. Samuti said esmaabikoolituse 5.klassi õpilased, keda juhendas 12.klassi õpilane Heliis Nilisk. Steven Alliku uurimistöö raames saavad esmaabikoolituse ka 8.klasside õpilased aga seda vahetult pärast vaheaega. Gümnaasiumiastmes vaatas 10.klass dokumentaali "Filipiinide rahvastikupoliitikast", 11.klassid tegid katseid munadega (erinevate jookide/söökide mõju hammaste emailile) ning 12. ndikud kasvatasid baktereid. Loodusainete õpetajad loodavad, et õpilased said uusi põnevaid teadmiseid ning nautisid vahelduseks intensiivsemat ja praktilisemat aineõpet. Suurimad tänusõnad Stevenile ja Heliisile teadmisterohkete tundide eest!​