21.11.2017

Loomade karneval

10.novembril oleks nagu loomaaiast loomad põgenema pääsenud, sest 2. klassidel toimus üldõpetuse mooduli lõpetuseks ühisüritus "Loomade karneval".

Kõikidel lastel ja õpetajatel olid seljas vahvad kostüümid. Karnevalil lauldi loomadest laule, tantsiti ning mängiti ringmänge. Võistkondadele toimus 2 nädala jooksul õpitu kohta viktoriin. Lapsed ja žürii valisid välja ka lahedamad loomade kostüümid. Suured kiitused kõigile klassijuhatajatele ja aineõpetajatele, kes korraldasid lastele viimastel nädalatel põnevaid ainetunde ja lõbusa karnevali.