17.08.2015

Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõimekuse arendamise toetus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avas 17. augustil 2015 Loomemajanduse arendamise meetme kolmanda vooru „Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõimekuse arendamine“.

Taotlema on oodatud loomemajanduse valdkondades tegutsevad väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad, kelle tegevused on suunatud ekspordivõimekuse kasvatamisele, sealhulgas toetame uute toodete/teenuste turule toomist, messidel osalemist ja vajalike uuringute läbiviimist uutele turgudele sisenemiseks. Jätkutegevusi ei toetata st vajalikud on uuenduslikud lahendused.

Projekti tulemusena eeldame ettevõtetelt eksporditegevuse alustamist või ekspordikäibe suurenemist. Ekspordikäibeni prognoositud tähtajaks mittejõudmise korral on EASil õigus toetus tagasi nõuda.

Meetme tegevuse eelarve on 4,2 miljonit eurot. Taotlemine jääb avatuks eelarveliste vahendite lõppemiseni.

Toetust saab 70% abikõlbulikest kuludest, 30% abikõlbulikest kuludest peab olem omafinantseering. Projekti maksimum kestus on 12 kuud. Toetuse summa on maksimaalselt 50 000 eurot (kogu projekt maksimaalselt 71 429).

Toetust taotletakse e-teeninduses (https://aken.eas.ee).

Abikõlbulikud kulud peavad olema tekkinud pärast taotlusvormi esitamist ja enne projekti lõppemist.

Abikõlbulikud kulud:

1)      projekti elluviimisega otseselt seotud töötajate personalikulud. Kaudsed kulud hüvitatakse 15% arvestatuna abikõlbulikest personali kuludest;

2)      projekti elluviimisega otseselt seotud töötajate ja projekti kaasatud isikute, sealhulgas kasusaajate lähetustega seotud transpordi- ja majutuskulud ning välislähetuse päevarahad;

3)      kulud sisseostetud teenustele, sealhulgas sisseostetud koolitus-, nõustamis-, ekspertiisi-, info- ja reklaamiteenustele ning uuringutele;

4)      seminaride, koolituste, õppereiside ning kontakt- ja turundusürituste korraldamisega seotud rendi- ja üürikulud, materjalide koostamise ja tootmise kulud ning välisosalejate transpordi- ja majutuskulud;

5)      välismessidel osalemisega ja välismesside külastamisega seotud kulud, sealhulgas messi registreerimis- ja osalustasud ning messipääsmete kulud, näitusepinna ja stendi või näituseboksi rendikulud ning nende kujunduse ja teostuse kulud, messistendi ja eksponaatide välisriiki ja tagasi toimetamisega seotud transpordi-, kindlustus-, ladustamis- ja tollikulud;

6)      uute toodete või teenuste brändide väljatöötamisega seotud meedia- ja reklaamiteenuseid pakkuva ettevõtja teenustasud, toodete sihtturgudele suunatud visuaalse identiteedi väljatöötamise kulud ja kaubamärkide sihtturgudel registreerimise kulud;

7)      uusi tooteid ja teenuseid tutvustavate reklaammaterjalide valmistamise ning veebilehtede, sealhulgas e-turunduse lahenduste väljatöötamisega seotud kulud;

8)      uusi tooteid ja teenuseid tutvustavate reklaammaterjalide valmistamise ning veebilehtede, sealhulgas e-turunduse lahenduste väljatöötamisega seotud kulud;

9)      ettevõtjate rahvusvahelistel konkurssidel ja rahvusvahelistel riigihangetel osalemisega seotud kulud.

Projektidesse  tohib kaasata partnereid ja toetussumma jääb siis endiselt 50 000 eurot abikõlbulikest kuludest ja kogu aruandlus käib läbi taotleja.

Lisainfo www.eas.ee/loomemajandus, infotelefon  6279 700

Kiire ülevaade loomemejanduse eksporditoetusest