26.08.2021

Lõppes aktiivse ja rõõmsameelse välisvabatahtliku Lika teenistus

Tallinna Loitsu Lasteaed on mitmendat aastat järjest osalenud projektis "Euroopa vabatahtliku teenistus," mida toetab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programm ja organisatsioon MTÜ Noortevahetus Arengu Ühing EstYes. 

10. augustil 2021.a. lõppes taas järjekordse välisvabatahtliku Gruusiast pärit Lika Devdariani teenistus. Eestis viibis Lika kokku kümme kuud. Teenistuse ajal oli ta Tallinna Loitsu Lasteaias põhiliselt 4-5 aastaste laste rühmas. Tutvustasime Likale Eesti kultuuri, tavasid ja alushariduse süsteemi. Ühtlasi avardas Lika meie silmaringi ka oma kodumaast ja kultuurist ning muutis meie lasteaia õppe- ja kasvatustöö palju mitmekesisemaks ja huvitavamaks nii omapoolsete ideede kui ka tegevustega. Rõõmsameelse ja mängulise isiksusena suutis välisvabatahtlik keelelisest erinevusest vaatamata juhendada ja kaasata lapsi eesmärgistatud tegevustesse.  Kord nädalas viis ta läbi kunstitegevusi, lisaks õpetas lastele gruusia rahvatantsu, tähti, liisusalme, osales kelmika rebasena laste jõulupeol, abistas ja juhendas kunstinädalal jpm. Lapsed omandasid üksikuid gruusiakeelseid sõnu ning mõnel lapsel tekkis huvi inglise keele vastu. Samuti oli välisvabatahtlik toeks õpetajatele nende igapäevastes ülesannetes, pakkudes ka veel enam võimalust lastele individuaalseks lähenemiseks.

Oleme Likale väga tänulikud meie juures viibitud aja ja oma panuse eest ning soovime talle edaspidiseks kõike paremat!