22.09.2017

Lõppesid Kaasani Jumalaema Sünni kiriku fassaadi restaureerimistööd

21. septembril tähistati Kaasani Jumalaema Sünni kirikus Jumalaema Sündimise püha jumalateenistusel ühtlasi ka pühakoja fassaadi restaureerimistööde lõppu. Sündmusel osalesid Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius ning Maardu piiskop ja Tallinna Piiskopkonna vikaarpiiskop Sergi. Linnapoolsed tervitussõnad kiriku põhjalike renoveerimistööde järjekordse etapi lõpetamise puhul edastas Kultuuriameti juhataja Aini Härm.

Aini Härmi sõnul on linnale tähtis, et oleks tagatud Tallinna vanima puitkiriku kui olulise arhitektuuriväärtuse säilimine. „Kogudus on teinud kõik, et kiriku 300. juubeliks 2021. aastal saaks hoone heasse korda. Fassaadi restaureerimistöödele eelnenud katuse vahetus ning ehitise ajaloo ja seal asuvate kunstiväärtuste uurimine, mis jätkub ka järgnevatel aastatel, avardas teadmisi õigeusukiriku rollist Tallinna viimaste sajandite vaimuelus. Linna jaoks oli koguduse toetamine pühakoja renoveerimisel suureks auks,“ tõdes Härm.

Tallinna Kaasani Jumalaema Sünni kirik avati 1721. aasta 21. septembril, Jumalaema Sündimise Pühal, mille järgi sai pühakoda oma nime. Kuni 1. maailmasõjani tegutses kirik sõjaväe palvelana. 1919. aastast sai see lihtrahva kogudusekirikuks. 

Sakraalehitis pole säilinud algsel kujul. Esimene põhjalikum ümberehitus toimus 1835. 1859 kaaluti puitkiriku asendamist kivikirikuga, ent lõpuks piirduti siiski vaid ulatuslikuma remondiga, mis muutis hoone välisilmet. Uue kuju said kellatorn ja tornikiiver ning harjatorni bütsantskuppel. Ümber kujundati ka siseruumid, kuhu lisandusid rikkalikud lae- ning seinamaalingud. 1866 telliti uus ikonostaas. Ka hiljem on kirikut ümber ehitatud ja remonditud, ent siiski säilitas hoone põhijoontes 19. sajandil omandatud ilme.

Kaasani Jumalaema Sünni kirik elas üle nii 1944. aasta märtsipommitamise, kui hävis suurem osa Sibulakülast ja Keldrimäest, aga ka 1980. aasta olümpia purjeregatile eelnenud ehitusbuumi, mil Liivalaia tänava ääres lammutati kümned puitmajad, et laienevale magistraalile ruumi teha.

Tänaseks on naabrusesse kerkinud Olümpia hotelli ja Nordea büroohoonega resoneeruvast Kaasani Jumalaema Sünni kirikust saanud piirkonna arhitektuuripärl, mille säilitamine on ühtviisi oluline nii kogudusele, õigeusu kirikule kui ka linnale.