06.12.2016

Lõuna-Korea haridusdelegatsioon Tallinna 21. Koolis

7. detsembril külastab Tallinna 21. Kooli Lõuna-Korea haridusministeeriumi haridusuuringute keskuse 15-liikmeline delegatsioon.

Delegatsiooni eesmärk on tutvuda õppekava ja IKT rakendustega  koolis ning külastada õppetunde, et saada ülevaade õppeprotsessis kasutatavatest kaasaegsetest õppemeetoditest.

Kooli juhtkond ja õppetoolide esindajad tutvustavad külalistele muutunud õpikäsitlusega seonduvat, sh koolis rakendatud  robootika, ettevõtlusõpe ja majandusõpetuse ning õpilasfirmade programme

12.b klassi õpilasgiidid tutvustavad külalistele kooli, selle ajalugu, õppesuundi, õpilasorganisatsioone ning tunnivälise õppimise erinevaid vorme.

Meelis Kond
Tallinna 21. Kooli direktor

Uudise rubriigid: