21.07.2021

Lugupeetud Mustamäe tee 112, 114, 118, 120 ning E. Vilde tee 85, 87, 89 ja 91 elanikud!

Mustamäe Linnaosa Valitsus annab teada, et oleme alustamas Mustamäe tee 112 - 120 kvartalisiseste teede ja E. Vilde tee 85 - 91 juurdepääsuteede korrastamise ehitustöödega.

Ehitustööde käigus korrastatakse olemasolevaid ja rajatakse uusi sõidu- ja jalgteid, rajatakse korruselamute ette murukivikattega parkimisalasid ning korrastatakse senist parkimiskorraldust, mille tulemusena valmib 70 parkimiskohta.

Lisaks teedeehituslikele töödele rajatakse piirkonda uus LED-tehnoloogial põhinev tänavavavalgustus.

Projektiga on lahendatud ka sajuvee immutamine haljasaladele ja imbkaevudesse. Samuti uuendatakse ehitustööde käigus reoveekanalisatsiooni- ja veetorustikke.

Neljas asukohas kortermajade sissepääsude läheduses oleme projektdokumentatsiooni koostamisel arvestatud - perspektiivis - jalgrattamajade rajamisega.

Kavandatud haljastustööde käigus istutatakse 248 uut taime: 23 puuistikut ning 225 põõsast.

Kogu tööde teostamise ajal on piirkonna elanikele tagatud juurdepääs oma majade juurde. Sõltuvalt tööde iseloomust võib ligipääsul esineda lühiajalisi piiranguid, millest töövõtja teavitab elanikke jooksvalt, ent piisava etteteatamisajaga.

Ehitustööde lepinguline maksumus on 615 000 eurot, millest 201 000 euro ulatuses on kaasfinantseerijaks Tallinna Vesi AS. Projektdokumentatsiooni koostas TO Projekt OÜ. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on oktoober 2021. Ehitustöid teostab InfraRoad OÜ.

Mustamäe Linnaosa Valitsus palub vabandust ehitusega kaasnevate ajutiste ebamugavuste pärast. Palume liiklejatel järgida ehitusobjekti ajutist liikluskorraldust ja paigaldatud liikluskorraldusvahendeid. Tungiv palve autoomanikele, kelle sõiduk ei ole pikemat aega liikunud: palun leidke võimalus oma sõiduk enne ehitustööde algust teisaldada töötsoonist välja. Loodame teie koostööle ja mõistvale suhtumisele.

Küsimuste korral palun kirjutage meile Facebooki Messengeris või helistage tööajal Mustamäe linnaosa vanema asetäitja Urmas Kõpp´ile tel 645 7514.

Head ja toimekat suvejätku soovides
Lugupidamisega

Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem

Uudise rubriigid: