24.03.2020

Lugupeetud lastevanemad

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on suletud koolid ja kõrgkoolid. Paljud töötavad ja õpivad kaugõppe teel

Lasteaiad jätkavad oma tegevust, aga palume Teil leida võimalus oma laps koju jätta. Lasteaeda tooge laps ainult sel juhul, kui Te ise peate tööl käima.
Nakkushaiguse leviku tõkestamiseks me võtame lasteaeda vastu ainult terveid lapsi perekondadest, kus mitte keegi ei ole haige, ja  vanemad on sunnitud tööl käima.
Kutsume kõiki üles vältima suhtlemist, nii palju kui võimalik, viibima kodus, ja lasteaias järgima kehtestatud reegleid:

  1. Lapsevanemad ei sisene lasteaia ruumidesse ja, tulles oma lapsele järele, viivitamatult lahkuvad koos lapsega oma lasteaia territooriumilt.
  2. Lapsi võib lasteaeda tuua kuni kella 9.30.
  3. Laps võetakse lasteaeda vastu peale kehatemperatuuri mõõtmist.
  4. Lastel on keelatud lasteaeda tuua mänguasju, ja isiklikke asju peab olema võimalikult vähe.
  5. Reedeti peab kõik lapse asjad lasteaiast koju viima.
  6. Kõiki küsimusi lahendatakse telefoni teel (6738424, 6738269) või kirjalikult lasteaia või rühma e- posti teel ojake@ojake.edu.ee
    Otsene suhtlemine lasteaiaõpetajate ja personaliga  on keelatud.
  7. Valverühm ei tööta.

 Soovime kõigile tugevat tervist, rahu ja mõistvat suhtumist!