04.10.2021

Luha tähistas rahvusvahelist muusikapäeva

TÄNAVUSEL MUUSIKAPÄEVAL  MUSITSEERISID LUHA LAPSED ENDA VALMISTATUD PILLIDEGA!

Tallinna Luha Lasteaia pere  rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine oli seekord eriline! Muusikapäevale eelnenud nädalal valmistasid lapsed rühmaõpetajate juhendamisel suure  hoole ja pühendumisega endile ise pille. Selle loova isetegemise tulemuseks olid originaalsed ja fantaasiarikkad muusikainstrumendid.
1.oktoobril päädis ülemajaline pilliprojekt muusikapäevale pühendatud mängulise peoga lasteaia õuel, kuhu lapsed võtsid kaasa kõik isetehtud pillid ja esitasid nendel koos muusikaõpetajaga erinevaid "heliteoseid". 

Koos otsiti üles ka muusika süda - rütm! Isetehtud uutel rütmipillidel õpiti muusika rütmis nii aeglaselt ja kiirelt, kui ka vaikselt ja valjemalt mängima. Samuti pausi pidama  ja sobivasse kohta oma pilli heli lisama. Muusikalises mängus vaadeldi ja tutvuti ka teiste laste valmistatud pillidega ja suur oli laste põnevus ka nendel pillimängu proovida. Pillid said laste käes isegi tantsida! Pidu lõppes hoogsa ja rõõmsa orkestrimänguga, mille lõpetasid  meeleolukad marsihelid.
Lastel jagus rohkelt isetegemise rõõmu pillide meisterdamisest ja seejärel oma pillidele muusika keeles “rääkima” õpetamisest.

2021.10.01 muusikapäev.jpg