08.11.2016

Lumekatte paksuseks mõõdeti täna hommikul 15 cm

Teisipäeva 8. novembri hommikul kell 8 mõõdeti Tallinn-Harku aeroloogiajaamas lumekatte paksususeks 15 cm.

Tallinna Kommunaalametist saadud andmetel veeti möödunud ööpäeval Tallinna vanalinnast välja 1263 kuupmeetrit lund ja kesklinnast 90 kuupmeetrit. Libeduse ja lume tõrjel oli väljas 72 ühikut lumekoristustehnikat ja 31 brigaadi koristustöölisi. Tänavatele puistati kokku 31,3 tonni sõelmeid, 554 tonni kloriide kulus sõiduteede libedustõrjeks.

Vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale on kinnistu ja ehitise omanik kohustatud teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal (puhastusala on kõnnitee, mis asub teega külgneva kinnistu ja sõidutee vahel). Libeduse tõrjeks tuleb kasutada puistematerjali, mille  tera läbimõõt on 2-6 mm. Kõnniteedel on keelatud on kasutada tuhka või kloriide.

Mupo palub kõigil kinnistuomanikel täie tõsidusega suhtuda nii koristustöödesse kui libedustõrjesse. Eriti keerulistest ning koristama jäetud kohtadest palutakse teada anda Mupo korrapidajale telefonil 14410.